Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 27/06/2022
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 20/06/2022
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 13/06/2022
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 06/06/2022
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/05/2022
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/05/2022
19/LT Lịch công tác tuần 19/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/05/2022
18/LT Lịch công tác tuần 18/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 30/04/2022
17/LT Lịch công tác tuần 17/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 23/04/2022
16/LT Lịch công tác tuần 16/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 16/04/2022
15/LT Lịch công tác tuần 15/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 09/04/2022
10/LT Lịch công tác tuần 10/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/04/2022
14/LT Lịch công tác tuần 14/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/04/2022
13/LT Lịch công tác tuần 13/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 26/03/2022
12/LT Lịch công tác tuần 12/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 19/03/2022
11/LT Lịch công tác tuần 11/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 12/03/2022
9/LT Lịch công tác tuần 9/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 26/02/2022
8/LT Lịch công tác tuần 8/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 19/02/2022
7/LT Lịch công tác tuần 7/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 12/02/2022
6/LT Lịch công tác tuần 6/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 05/02/2022