Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 04-LT/ĐU Lịch công tác tuần 04 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 25/01/2021
04/LCT-UBND Lịch công tác tuần 04/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 23/01/2021
Số 03-LT/ĐU Lịch công tác tuần 03 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 18/01/2021
3/LCT-UBND Lịch công tác tuần 3/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 16/01/2021
Số 02-LT/ĐU Lịch công tác tuần 02 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 11/01/2021
02/LCT-UBND Lịch công tác tuần 02/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 09/01/2021
Số 01-LT/ĐU Lịch công tác tuần 01 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 04/01/2021
01/LCT-UBND Lịch công tác tuần 01/2021 của UBND phường Ngọc Lâm 02/01/2021
Số 53-LT/ĐU Lịch công tác tuần 53 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 28/12/2020
53/LCT-UBND Lịch công tác tuần 53/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 26/12/2020
Số 52-LT/ĐU Lịch công tác tuần 52 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 21/12/2020
52/LCT-UBND Lịch công tác tuần 52/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 19/12/2020
Số 51-LT/ĐU Lịch công tác tuần 51 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 14/12/2020
51/LCT-UBND Lịch công tác tuần 51/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 12/12/2020
Số 50-LT/ĐU Lịch công tác tuần 50 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 07/12/2020
50/LCT-UBND Lịch công tác tuần 50/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 05/12/2020
Số 49-LT/ĐU Lịch công tác tuần 49 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 30/11/2020
49/LCT-UBND Lịch công tác tuần 49/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 28/11/2020
Số 48-LT/ĐU Lịch công tác tuần 48 của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/11/2020
48/LCT-UBND Lịch công tác tuần 48/2020 của UBND phường 21/11/2020