Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/08/2022
Số 32-LT/ĐU Lịch coogn tác tuần 32 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/08/2022
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của Đang ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 01/08/2022
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 18/07/2022
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 11/07/2022
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 04/07/2022
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 27/06/2022
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 20/06/2022
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 13/06/2022
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 06/06/2022
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/05/2022
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/05/2022
19/LT Lịch công tác tuần 19/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/05/2022
18/LT Lịch công tác tuần 18/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 30/04/2022
17/LT Lịch công tác tuần 17/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 23/04/2022
16/LT Lịch công tác tuần 16/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 16/04/2022
15/LT Lịch công tác tuần 15/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 09/04/2022
10/LT Lịch công tác tuần 10/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/04/2022
14/LT Lịch công tác tuần 14/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/04/2022
13/LT Lịch công tác tuần 13/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 26/03/2022