Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 32-LT/ĐU Lịch công tác tuần 32 của Đảng ủy- HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 03/08/2020
32/LCT-UBND Lịch công tác tuần 32/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 01/08/2020
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 27/07/2020
31/LCT-UBND Lịch công tác tuần 31/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 25/07/2020
Số 30-LT/ĐU Lịch công tác tuần 30 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 20/07/2020
30/LCT-UBND Lịch công tác tuần 30/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 18/07/2020
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 13/07/2020
29/LCT-UBND Lịch công tác tuần 29/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 11/07/2020
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 06/07/2020
28/LCT-UBND Lịch công tác tuần 28/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 04/07/2020
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - HĐND- UBND- MTTQ và các đoàn thể 29/06/2020
27/LCT-UBND Lịch công tác tuần 27/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 27/06/2020
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 22/06/2020
26/LCT-UBND Lịch công tác tuần 26/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 20/06/2020
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/06/2020
25/LCT-UBND Lịch công tác tuần 25/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 13/06/2020
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/06/2020
24/LCT-UBND Lịch công tác tuần 24/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 06/06/2020
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể 01/06/2020
23/LCT-UBND Lịch công tác tuần 23/2020 của UBND phường Ngọc Lâm 30/05/2020