Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 39-LT/ĐU Lịch công tác tuần 39 của ĐU - UBND - MTTQ và các đàon thể 26/09/2022
Số 38-LT/ĐU Lịch công tác tuần 38 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 19/09/2022
Số 37-LT/ĐU Lịch công tác tuần 37 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 12/09/2022
Số 34-LT/ĐU Lịch công tác tuần 34 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 22/08/2022
Số 33-LT/ĐU Lịch công tác tuần 33 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể 15/08/2022
Số 32-LT/ĐU Lịch coogn tác tuần 32 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 08/08/2022
Số 31-LT/ĐU Lịch công tác tuần 31 của Đang ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 01/08/2022
Số 29-LT/ĐU Lịch công tác tuần 29 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 18/07/2022
Số 28-LT/ĐU Lịch công tác tuần 28 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 11/07/2022
Số 27-LT/ĐU Lịch công tác tuần 27 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 04/07/2022
Số 26-LT/ĐU Lịch công tác tuần 26 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 27/06/2022
Số 25-LT/ĐU Lịch công tác tuần 25 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 20/06/2022
Số 24-LT/ĐU Lịch công tác tuần 24 của ĐU - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 13/06/2022
Số 23-LT/ĐU Lịch công tác tuần 23 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể phường 06/06/2022
Số 22-LT/ĐU Lịch công tác tuần 22 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 30/05/2022
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/05/2022
19/LT Lịch công tác tuần 19/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/05/2022
18/LT Lịch công tác tuần 18/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 30/04/2022
17/LT Lịch công tác tuần 17/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 23/04/2022
16/LT Lịch công tác tuần 16/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 16/04/2022