Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 21-LT/ĐU Lịch công tác tuần 21 của Đảng ủy - UBND - MTTQ và các đoàn thể 23/05/2022
19/LT Lịch công tác tuần 19/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 07/05/2022
18/LT Lịch công tác tuần 18/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 30/04/2022
17/LT Lịch công tác tuần 17/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 23/04/2022
16/LT Lịch công tác tuần 17/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 16/04/2022
15/LT Lịch công tác tuần 15/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 09/04/2022
14/LT Lịch công tác tuần 14/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 02/04/2022
13/LT Lịch công tác tuần 13/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 26/03/2022
12/LT Lịch công tác tuần 12/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 19/03/2022
11/LT Lịch công tác tuần 11/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 12/03/2022
3/Lt Lịch công tác tuần 3/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 15/01/2022
1/LT Lịch công tác tuần 1/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 01/01/2022
52/LT Lịch công tác tuần 52- Đảng ủy- UBND-UBMTTQ, các ngành, đoàn thể phường 25/12/2021
51/LT Lịch công tác tuần 51/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 18/12/2021
50/LT Lịch công tác tuần 50/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 11/12/2021
48/LT Lịch công tác tuần 48/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 27/11/2021
47/LT Lịch công tác tuần 47/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 20/11/2021
46/LT-UBND Lịch công tác tuần 46/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường 13/11/2021
45/LT-UBND Lịch công tác tuần 45/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các ngành, đoàn thể phường Ngọc Lâm 06/11/2021
44/LT-UBND Lịch công tác tuần 44/LT của Đảng ủy-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Ngọc Lâm 30/10/2021