học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch tu dưỡng cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020
Ngày đăng 21/02/2020 | 10:29  | Lượt xem: 72

.

Ngày 17/01/2020, Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 23-HD/QU về việc Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020. Theo đó, định hướng một số nội dung tu dưỡng theo phân nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Đối với người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý (kể cả người không là đảng viên nhưng giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp)

- Phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; khuyến khích mọi người tham gia ý kiến; công việc của tập thể phải được bàn bạc thảo luận và thống nhất trước khi quyết định. Không lợi dung danh nghĩa tập thể để áp đặt ý muốn chủ quan của cá nhân lãnh đạo.

- Tôn trong tập thể và cấp dưới; không áp đặt, lấn át cấp dưới; không có thành kiến hoặc trù dập những người có quan điểm không giống mình.

- Chủ động đối thoại; sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người với tinh thần cầu thị, khiêm tốn.

            - Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đất đai, môi trường...; xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải quyết ổn định những vụ việc khiếu kiện đông người, không để kéo dài, phức tạp.

- Không tham danh trục lợi, tham quyền cố vị. Dám nhận trách nhiệm và chủ động từ chức khi để xảy ra sai phạm gây tổn hại lớn tới cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân.

- Là trung tâm của sự đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; giữ gìn đoàn kết thống nhất nội bộ; xây dựng đơn vị, địa phương, trong sạch, vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi sai trái, các biểu hiện cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

- Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức và phong cách trước cấp dưới và Nhân dân.

Đối với cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; công chức, viên chức chưa là đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị

- Chủ động, tự giác và có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành sự phân công của lãnh đạo; không thoái thác nhiệm vụ.

- Phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp, đề xuất sáng kiến sáng tạo để xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

- Có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; không lợi dụng dân chủ để lôi kéo, bè cánh, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

- Chân thành, thẳng thắn và trách nhiệm khi tham gia đóng góp ý kiến với mọi người; Không xu nịnh cấp trên, coi thường Nhân dân.

- Gương mẫu nói đi đôi với làm.

- Thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử theo quy định của Thành phố.

 Đối với đảng viên không giữ chức vụ đang sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố (bí thư, phó bí thư chi bộ tổ dân phố thuộc nhóm 1, không thuộc nhóm này).

- Gương mẫu trong gia đình và cộng đồng. Giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư, không gây mâu thuẫn với những gia đình xung quanh; khi phát sinh mâu thuẫn, chủ động hoà giải, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

- Sẵn sàng tham gia công tác tại tổ dân phố để phục vụ Nhân dân; không viện lý do sức khoẻ, tuổi tác để đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

- Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết. 

- Làm tốt công tác vận động quần chúng, trước hết là vận động gia đình và người thân chấp hành tốt chủ trương, chính sách.

- Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt trong Nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo.

- Không lợi dụng dân chủ, phê bình để bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

- Chủ động đề xuất, góp ý xây dựng chi bộ, tổ dân phố, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

- Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết.

Lưu ý: Đảng viên đã miễn sinh hoạt đảng, đảng viên tuổi cao, sức yếu, bệnh tật được miễn toàn bộ các nội dung.

Việc xây dựng và niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân được chỉ  đạo hoàn thành xong trước ngày 29/02/2020.

-----------

Nguồn: Ban Tuyên giáo quận ủy