học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019
Ngày đăng 20/02/2019 | 15:26  | Lượt xem: 276

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/QU ngày 10/01/2019, của Quận ủy Long Biên về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị Học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách hồ chí minh 2019 tới toàn thể Đảng viên Đảng bộ trong 02 ngày 19 và 20/2 tại Hội trường Nhà văn hóa - UBND phường.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị - Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội – Báo cáo viên hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBT Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - Phó bí thư - Chủ tịch UBND phường, các đồng chí UVTV, UVBCH Đảng bộ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên các chi bộ trực thuộc.

Tại các buổi học tập, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc truyền đạt các nội dung chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghe đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai Hướng dẫn số 34-HD/ĐU ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Đảng ủy phường về Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019. Qua đó, các đồng chí đảng viên tiếp tục rà soát, bổ sung vào kế hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2019 để thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phạm Ngọc truyền đạt các nội dung chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết  - Phó bí thư thường trực Đảng ủy triển khai Hướng dẫn số 34-HD/ĐU

Việc tiếp tục học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian qua đã được Đảng ủy phường, chính quyền, các ngành đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua đó đã tạo được sự nhất trí cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, công chức chuyên môn nhận thức sâu sắc hơn về ý thức trách nhiệm, lề lối, phong cách làm việc được sửa đổi tiến bộ, tinh thần phục vụ nhân dân ngày càng tận tụy. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong Đảng được tăng cường và củng cố. Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Toàn cảnh hội nghị