học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

“Sửa đổi lối làm việc” - Đề cương một cuộc chỉnh đốn vĩ đại!

Ngày đăng 10/11/2022 | 11:45  | Lượt xem: 15
Không nhiều về số trang nhưng tác phẩm đặt ra những vấn đề rất lớn của cách mạng, của đảng cầm quyền, đặt trong bối cảnh những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp cực kỳ gay go, thiếu thốn, ác...

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 07/10/2022 | 08:04  | Lượt xem: 16
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, là nhân tố quan trọng góp phần vào thành công...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình lịch sử, lâu dài.

Ngày đăng 05/07/2022 | 04:07  | Lượt xem: 53
Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng,...

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Ngày đăng 26/04/2022 | 08:15  | Lượt xem: 72
Vận dụng phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc tu dưỡng rèn luyện xây dựng văn hóa trong chi bộ là việc làm rất cần thiết. Học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình...

Lấy ý kiến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận

Ngày đăng 01/04/2022 | 08:19  | Lượt xem: 46
Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 104-KH/QU về việc “Lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu các địa phương trên địa bàn quận Long...

Noi gương Bác, thực hành 'tự soi, tự sửa mình'

Ngày đăng 30/03/2022 | 02:19  | Lượt xem: 73
Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 26/12/2021 | 08:02  | Lượt xem: 228
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng không chỉ “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá” của Đảng và dân tộc ta mà còn cung cấp những cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn sâu...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngày đăng 25/06/2021 | 08:28  | Lượt xem: 717
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, của nhiệm kỳ Ðại hội XIII.

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/06/2021 | 02:51  | Lượt xem: 167
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...

Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng

Ngày đăng 01/02/2021 | 09:29  | Lượt xem: 146
Đón Xuân Tân Sửu 2021, mỗi chúng ta đều bồi hồi tưởng nhớ, thành kính biết ơn vô hạn lãnh tụ muôn vàn kính yêu của nhân dân ta Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sự sáng tạo, nhạy...

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!

Ngày đăng 21/01/2021 | 03:55  | Lượt xem: 257
(TG)- Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây...

Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2021): “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi”

Ngày đăng 21/01/2021 | 01:10  | Lượt xem: 206
Là một người tiên tri tiên lượng, nhà dự báo chiến lược thiên tài, sau khi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935), trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa xuân này, Nguyễn Ái  Quốc...

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/12/2020 | 08:50  | Lượt xem: 190
(TG) - Thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu... Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”, Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù...

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:58  | Lượt xem: 218
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và sự thành công của cách mạng chủ yếu phụ thuộc vào việc tập hợp được quần chúng, xây dựng được lực lượng cách mạng trong quần chúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:28  | Lượt xem: 316
Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/BTGQU ngày 14/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về “Thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”. Đảng ủy phường Ngọc Lâm hướng dẫn triển...

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 09/07/2020 | 04:01  | Lượt xem: 1705
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về...