học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 09/07/2020 | 04:01  | Lượt xem: 35
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 09/07/2020 | 03:59  | Lượt xem: 30
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng, để cuộc đấu tranh phòng...

Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu!

Ngày đăng 09/07/2020 | 03:57  | Lượt xem: 28
Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8/1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân...

Ai cũng thi đua

Ngày đăng 13/06/2020 | 10:56  | Lượt xem: 48
.

109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020)

Ngày đăng 08/06/2020 | 04:03  | Lượt xem: 76
.

Hồ Chí Minh - Người là nguồn cảm hứng muôn đời!

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:46  | Lượt xem: 50
(TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc bị áp bức. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người...

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/05/2020 | 10:10  | Lượt xem: 57
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nhiều năm qua đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:52  | Lượt xem: 48
.

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 07/04/2020 | 04:21  | Lượt xem: 61
(TG)- Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ...

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta

Ngày đăng 11/03/2020 | 05:03  | Lượt xem: 78
(TG) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường...

Bác Hồ và những lời dạy với Người thầy thuốc

Ngày đăng 03/03/2020 | 03:10  | Lượt xem: 69
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành Y, đến người thầy thuốc. Bởi ngành Y nói chung, thầy thuốc nói riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và trị bệnh cứu người....

Học và làm theo Bác về gắn bó với nhân dân

Ngày đăng 26/02/2020 | 08:35  | Lượt xem: 84
Sự thống nhất lợi ích giữa Đảng với nhân dân là Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của dân và vì thế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là một yêu cầu...

Định hướng chiến lược trong thư Bác gửi cho cán bộ ngành Y tế

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:42  | Lượt xem: 79
.

Củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh!

Ngày đăng 12/02/2020 | 02:47  | Lượt xem: 65
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn...

Nghĩ về tình cảm Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:37  | Lượt xem: 60
Suốt cả cuộc đời mình, Bác đã để lại cho đời nhiều thứ quý giá, trong đó có một suối nguồn tình cảm sâu nặng nghĩa tình, nâng niu quý trọng mà Bác đã dành cho nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.

Bác Hồ với quân đội

Ngày đăng 08/01/2020 | 03:34  | Lượt xem: 53
Những câu chuyện về Bác với cán bộ, chiến sỹ quận đội nhân dân Việt Nam khiến chúng ta luôn cảm thấy tự hào, kính yêu vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay!

Ngày đăng 18/12/2019 | 04:21  | Lượt xem: 99
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng...

Bà Nguyễn Thị Hát - Một nữ đảng viên tiêu biểu, một hội viên phụ nữ nhiệt tình với công tác Hội!

Ngày đăng 04/04/2019 | 09:03  | Lượt xem: 192
Sống mẫu mực, nhiệt tình với trách nhiệm được giao, luôn luôn gương mẫu đó là bà Nguyễn Thị Hát sinh năm 1946, nữ tổ trưởng tổ dân phố 25. Tuổi đã cao nhưng bà Hát vẫn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tháo...

Đảng ủy phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày đăng 20/02/2019 | 03:26  | Lượt xem: 288
Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/QU ngày 10/01/2019, của Quận ủy Long Biên về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư...