học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Nhớ Bác Hồ trong mùa xuân thành lập Đảng

Ngày đăng 01/02/2021 | 09:29  | Lượt xem: 43
Đón Xuân Tân Sửu 2021, mỗi chúng ta đều bồi hồi tưởng nhớ, thành kính biết ơn vô hạn lãnh tụ muôn vàn kính yêu của nhân dân ta Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng sự sáng tạo, nhạy...

Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!

Ngày đăng 21/01/2021 | 03:55  | Lượt xem: 89
(TG)- Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây...

Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 – 28/1/2021): “Tôi chỉ có một mong ước là sớm trở về Tổ quốc tôi”

Ngày đăng 21/01/2021 | 01:10  | Lượt xem: 64
Là một người tiên tri tiên lượng, nhà dự báo chiến lược thiên tài, sau khi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản (7/1935), trả lời nhà văn I.Êrenbua khi được hỏi cảm nghĩ về mùa xuân này, Nguyễn Ái  Quốc...

Chữa “bệnh quan liêu” của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 12/12/2020 | 08:50  | Lượt xem: 94
(TG) - Thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu... Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”, Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù...

Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:58  | Lượt xem: 121
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và sự thành công của cách mạng chủ yếu phụ thuộc vào việc tập hợp được quần chúng, xây dựng được lực lượng cách mạng trong quần chúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ngày đăng 25/09/2020 | 02:28  | Lượt xem: 162
Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/BTGQU ngày 14/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về “Thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X”. Đảng ủy phường Ngọc Lâm hướng dẫn triển...

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày đăng 09/07/2020 | 04:01  | Lượt xem: 131
Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 09/07/2020 | 03:59  | Lượt xem: 85
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng, để cuộc đấu tranh phòng...

Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu!

Ngày đăng 09/07/2020 | 03:57  | Lượt xem: 77
Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8/1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân...

Ai cũng thi đua

Ngày đăng 13/06/2020 | 10:56  | Lượt xem: 100
.

109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2020)

Ngày đăng 08/06/2020 | 04:03  | Lượt xem: 187
.

Hồ Chí Minh - Người là nguồn cảm hứng muôn đời!

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:46  | Lượt xem: 109
(TG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân các dân tộc bị áp bức. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người...

Nhân lên những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 26/05/2020 | 10:10  | Lượt xem: 131
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong nhiều năm qua đã từng bước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Điện Biên

Ngày đăng 29/04/2020 | 05:52  | Lượt xem: 82
.

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 07/04/2020 | 04:21  | Lượt xem: 105
(TG)- Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ...

Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta

Ngày đăng 11/03/2020 | 05:03  | Lượt xem: 106
(TG) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường...

Bác Hồ và những lời dạy với Người thầy thuốc

Ngày đăng 03/03/2020 | 03:10  | Lượt xem: 131
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành Y, đến người thầy thuốc. Bởi ngành Y nói chung, thầy thuốc nói riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và trị bệnh cứu người....