hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Sinh hoạt chi bộ tổ dân phố số 2 tháng 07/2021
Ngày đăng 04/07/2021 | 00:45  | Lượt xem: 379

Tối ngày 03/07/2021, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 2, Chi bộ tổ dân phố số 2 phường Ngọc Lâm tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 07/2021 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 6/2021 và phương hướng dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 07/2021.

Đồng chí Lê Văn Tiến - Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự buổi sinh hoạt chi bộ có các đồng chí đảng viên chi bộ 2.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ đã thông báo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng uỷ phường tháng 6/2021, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 6/2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2021. Chi bộ nghiêm túc thực hiện thu đảng phí tháng 07/2021 theo quy định. Đồng chí bí thư chi bộ thông tin tình hình hình thời sự nổi bật trong nước và Quốc tế; Phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của cấp trên, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid  - 19; kết quả kỳ họp thứ XII HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm 2021;Trong tháng chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt 6 quy chế dân chủ; không có đảng viên vi phạm những điều Đảng viên không được làm. Công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng không phát sinh công trình trái phép, không phép; không phát sinh các trường hợp vi phạm về mái che, mái vẩy. Chi bộ và nhân dân tổ dân phố số 2 duy trì tốt công tác tổng vệ sinh tháng thứ 7 không phát sinh chân rác mới trên địa bàn tổ dân phố, tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được hơn 50 triệu đồng.

Trong tháng 07/2021, chi bộ sẽ tiếp tục tập trung tuyên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt công tác TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn gắn với chủ đề công tác năm của quận và chuyên đề về bảo vệ môi trường của Đảng uỷ phường; tuyên truyền các hộ dân nuôi chó thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng, đeo giọ mõm khi dắt đi dạo nơi công cộng; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng, tự quản để bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và mọi người xung quanh; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình ANTT để chính quyền, lực lượng Công an có biện pháp đấu tranh, giải quyết, giám sát các trường hợp đi từ vùng dịch về. Các Hội đoàn thể chính trị xã hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi sinh hoạt đã ghi nhận 04 ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên chi bộ tập trung vào các nội dung: vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Các đồng chí đảng viên đã thống nhất với kết quả đánh giá thực hiện Nghị quyết tháng 6/2021 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 07/2021. Kết thúc, Chi bộ đã biểu quyết thông qua kết luận về thực hiện các nhiệm vụ tháng 07/2021. Kết quả 100% đồng chí đảng viên biểu quyết nhất trí./.