hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố 4 phường Ngọc Lâm đã sáng suốt lựa chọn được chức danh Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.
Ngày đăng 12/06/2020 | 01:02  | Lượt xem: 150

Sáng 07/06/2020, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 11 (cũ) phường Ngọc Lâm, tổ dân phố số 4 đã thực hiện tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Dự tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Đảng ủy viên- PCT UBND phường,  các đồng chí trong Tổ công tác bầu cử của UBND phường và hơn 400 cử tri đại diện cử tri hộ gia đình tại tổ dân phố số 4.

Chuẩn bị cho việc bầu cử chức danh Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, Đảng ủy phường Ngọc Lâm đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 99-NQ/ĐU về Lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; chỉ đạo UBND phường xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Công tác hiệp thương nhân sự tham gia ứng cử bầu Tổ trưởng tổ dân phố đã được tiến hành đúng trình tự, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Tổ dân phố đã tổ chức họp dân tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và giới thiệu, ấn định danh sách người ra ứng cử tổ trưởng tổ dân phố số 4, phổ biến quy chế bầu cử, đồng thời thông báo địa điểm, thời gian bầu cử tại Trụ sở Nhà văn hóa tổ dân phố để người dân thuận tiện trong việc tham gia bầu cử. 

 

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các bước chuẩn bị nên ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố diễn ra nghiêm túc, khẩn trương nhưng không kém phần sôi nổi. Hơn 400 cử tri đại diện cho hộ gia đình trong tổ dân phố đã tham gia bầu cử, tỷ lệ hộ gia đình đi bầu cử đạt 100%. Kết quả đã bầu được đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố, đồng chí là tổ trưởng tái cử của nhiệm kỳ 2018-2020 cũ.  Đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố trúng cử nhiệm kỳ mới đều đạt các tiêu chuẩn về trình độ chính trị, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn và lòng nhiệt tình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.