hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

100% cử tri đại diện hộ gia đình TDP số 8 tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 08/06/2020 | 09:16  | Lượt xem: 139

Đúng 7h00 ngày 7/06/2020, tổ dân phố số 8 phường Ngọc Lâm tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022

Sau khi tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 vào ngày 17/05/2020, căn cứ vào đặc điểm tình hình, tổ dân phố số 8 đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022

Dự buổi khai mạc bầu cử có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường,  các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố, tổ bầu cử và các cử tri đại diện hộ gia đình của tổ dân phố số 8.

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường dự

Tại buổi khai mạc, sau phần thực hiện nghi lễ chào cờ, tổ dân phố đã tiến hành việc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức bỏ phiếu kín đảm bảo đúng hướng dẫn, quy trình như: công bố các quyết định thành lập tổ bầu cử; tiêu chuẩn tổ trưởng; tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu bầu tổ trưởng; thể lệ bầu cử; kiểm tra hòm phiếu và niêm phong hòm phiếu...

Tại buổi khai mạc đã có trên 50 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu. Đến 10h30', có 370 cử tri đại diện hộ gia đình đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100% và quy trình quy định. Tổ bầu cử tổ dân phố số 8 tiến hành mang biên bản, phiếu bầu lên UBND phường nộp đúng qui định.

Kết quả sau kiểm phiếu, Ông Nguyễn Gia Hà là tổ trưởng dân phố với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,7 % so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình.

Với sự hướng dẫn chuẩn bị chu đáo của UBND-UBMTTQ phường, sự nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ tổ dân phố và tổ bầu cử, cùng với tinh thần phấn khởi nhất trí cao của nhân dân, ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố số 8 đã thành công tốt đẹp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh cử tri dự 

 Tổ bầu cử ra mắt

Tổ chức kiểm tra hòm phiếu 

 Tổ kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu