hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ bầu cử TDP thực hiện niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 03/06/2020 | 16:20  | Lượt xem: 137

.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 9/4/2020 của UBND-UBMTTQ phường Ngọc Lâm về việc tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 trên địa bàn phường Ngọc Lâm; Theo đúng tiến độ, đến ngày 1/6/2020 các tổ bầu cử tổ chức niêm yết xong danh sách cử tri, danh sách người ứng cử bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Hiện nay trên địa bàn phường có 14 tổ dân phố và 20 nhà văn hóa (trong đó có 7 tổ dân phố sử dụng 2 nhà văn hóa), thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022 đã chuyển xuống 14 tổ bầu cử, mỗi tổ 4 bản A3 và 4 bản A4 để các tổ bầu cử niêm yết và dán tại các bảng tin để cử tri được biết và nắm được các thông tin của người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 và thông tin của danh sách cử tri đại diện hộ gia đình.

Bắt đầu từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 7/6/2020 các tổ bầu cử phân công cán bộ trực tại các đơn vị bầu cử để tiếp nhận mọi thông tin, phản ánh của cử tri về công tác bầu cử tổ trưởng TDP. Công an phường phân công đồng chí cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đảm bảo ANTT, TTATXH trước, trong và sau ngày bầu cử. Ban bảo vệ dân phố phối hợp với tổ bầu cử phân công tổ viên ứng trực và đảm bảo công tác PCCC tại các đơn vị bầu cử.

* Một số hình ảnh niêm yết tại các tổ bầu cử:

 Niêm yết DS cử tri tổ 1

 Tổ bầu cử số 2 niêm yết

Tổ 7 niêm yết  

 

Tổ 12 niêm yết