hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố số 2 hoàn thành tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020
Ngày đăng 19/05/2020 | 23:00  | Lượt xem: 137

19h30 ngày 18/05/2020 tại Nhà văn hóa tổ dân phố, tổ dân phố số 2 tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 và hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022

Dự buổi tổng kết tại tổ dân phố số 2 có đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường, cán bộ UBND phường, cùng dự có các đồng chí trong cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 2 và hơn 100 cử tri đại diện hộ gia đình. 

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đặng Thịnh – Tổ trưởng tổ dân phố số 2 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của tổ dân phố, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Quyết định 886/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội về sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, tổ dân phố số 2 được sáp nhập từ tổ dân phố số 6 và tổ dân phố số 7 được 645 hộ gia đình, nhiệm kỳ 2018-2020  được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chi bộ, hàng tháng Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo mọi mặt công tác tháng, chi bộ phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên phụ trách địa bàn theo từng liên gia. Hệ thống các đoàn thể chính trị-xã hội được quan tâm xây dựng và củng cố. Ban công tác Mặt trận, ban chấp hành các chi hội Người cao tuổi, chi hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Chữ thập đỏ, đoàn thanh niên đã kiện toàn và hoạt động có tinh thần trách nhiệm, đồng đều, tích cực và là nòng cốt xây dựng các phong trào thi đua. Đặc biệt có sự đóng góp về tinh thần và vật chất của toàn thể nhân dân trong tổ, hưởng ứng và giúp đỡ tích cực, tạo điều kiện để tổ dân phố hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh những mặt đạt được, đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đã nêu bật những khó khăn trong hoạt động tổ dân phố như: việc phát triển đô thị hóa nhanh, số hộ, số nhân khẩu di biến động liên tục từ nhiều năm qua do việc mua bán nhà đất và các hộ chia tách nên việc quản lý nhân hộ khẩu gặp nhiều khó khăn. Có 4 nhà kinh doanh buôn bán bất động sản nơi khác đến mua nhà đất để xây thành nhiều căn hộ trên dưới 30m2, các hộ nơi khác đến mua đi bán lại thay đổi chủ sở hữu nhiều lần.

Cũng tại hội nghị đã được nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của 5 cử tri đại diện hộ gia đình về kết quả hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, góp ý xây dựng tổ dân phố trong nhiệm kỳ 2020-2022 ngày càng lớn mạnh, phát triển. Và đóng góp giới thiệu nhân sự bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Trước khi  TB CTMT hiệp thương nhân sự bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường đã phát biểu động viên tổ dân phố, qua phần phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND phường đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của tổ dân phố số 2 trong nhiệm kỳ qua, qua đó khẳng định vai trò của người đứng đầu chính quyền TDP, đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh và đề nghị nhân dân tập trung, thống nhất cao trong giới thiệu nhân sự để tiếp tục thực hiện các bước bầu  cử tổ trưởng TDP trên cơ sở giới thiệu ứng của của ban CTMTTDP. Đề nghị cấp chi bộ tổ dân phố số 2 đoàn kết, tập trung lãnh đạo chuẩn bị tốt cho bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra ngày 07/06/2020 thực sự trở thành ngày hội của cử tri nhân dân TDP 2.

Ngay sau phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND phường, đồng chí Vũ Thị Tuyết – Trưởng ban công tác mặt trận thông qua tiêu chuẩn tổ trưởng tổ dân phố theo Điều 17 quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/09/2019 của UBND thành phố Hà Nội và hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử tổ trưởng nhiệm kỳ 2020-2022. Nhân dân thống nhất cao Ban Công tác mặt trận giới thiệu ứng cử về nhân sự: giới thiệu ông Ngô Đặng Thịnh- tái cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị 

Ông Ngô Đăng Thịnh- Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2018-2020 báo cáo tại hội nghị 

 Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp - PBT Đảng ủy- CT UBND phường phát biểu tại hội nghị