hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Đại hội Chi bộ Công an phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công rực rỡ
Ngày đăng 15/02/2020 | 08:55  | Lượt xem: 185

Chiều ngày 11/02/2020, Chi bộ Công an phường Ngọc Lâm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự Đại hội chi bộ Công an phường có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường, Ban chỉ huy công an phường và 26 đồng chí Đảng viên chi bộ.

Chi bộ Công an phường hiện nay có 28 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND phường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương; các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao. Đặc biệt, chi bộ đã chỉ đạo tham mưu cấp ủy, chính quyền phường hằng năm đảm bảo tốt an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không có trọng án xảy ra, điểm nóng về an ninh trật tự; củng cố, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh; hằng năm chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2018 được công nhận “Đơn vị thi dua quyết thắng”...

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ xác định một số mục tiêu
trọng tâm như: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chuyên đề công tác an ninh theo chỉ đạo của Công an quận gắn với nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác đảm bảo an ninh. Chủ động triển khai các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết 100% vụ việc, đơn thư phản ánh về an ninh trật tự; phấn đấu giải quyết, làm rõ trên 80% số vụ xảy ra trên địa bàn; duy trì phường không có tệ nạn ma túy; phấn đấu 100% người nghiện được điều trị thuốc thay thế hoặc đi cai nghiện bằng hình thức phù hợp, đạt và vượt các chỉ tiêu quận giao; phấn đấu 100% các buổi sinh hoạt chi bộ đạt loại khá trở lên, trong đó có trên 80% buổi đạt loại tốt; chăm lo, bồi dưỡng phát triển từ 1-2 đảng viên mới, hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đơn vị đạt danh hiệu quyết thắng...
 

Tại Đại hội đã bầu ban chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí, trong đó 4 đồng chí đạt tỷ lệ 100%, 1 đồng chí đạt tỷ lệ 76,92%; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu các chức danh phó bí thư, bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; biểu quyết thông qua nghị quyết trong nhiệm kỳ tới./.