hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Ngọc Lâm triển khai giám sát chuyên đề về chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 26/08/2020 | 15:32  | Lượt xem: 85

Chiều ngày 26/8/2020, tại phòng họp III – cơ quan phường, Ban thường trực (BTT) Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị triển khai giám sát chuyên đề về chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 đối với UBND phường tới các thành viên đoàn giám sát và trưởng Ban CTMT 14 TDP

Thay mặt BTT, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã triển khai đầy đủ các nội dung của Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020  của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội cùng các quyết định của UBND quận Long Biên về phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của phường Ngọc Lâm. Đồng thời, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch giám sát của MTTQ phường và đề nghị các Ban CTMT bám sát các nội dung, thời gian, tiến độ để tổ chức thực hiện hiệu quả tại TDP.

Tại hội nghị, các Ban CTMT đã tiếp nhận toàn bộ các tài liệu phục vụ cho công tác giám sát. Theo tiến độ, các Ban CTMT sẽ kết thúc giám sát tại TDP trước ngày 31/8/2020 và MTTQ phường sẽ tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề đối với UBND phường về thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 vào tháng 9/2020.