hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Ngọc Lâm giám sát về việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19
Ngày đăng 09/09/2020 | 10:58  | Lượt xem: 78

Sáng ngày 9/9/2020, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị giám sát chuyên đề về việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 đối với UBND phường.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBTTTĐU phường; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ phường; đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường cùng BTT Ủy ban MTTQ phường và trưởng ban CTMT các TDP trên địa bàn.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Bùi Văn Tuyến – PCT UB MTTQ phường đã báo cáo kết quả giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 đối với UBND phường. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ảnh của nhân dân từ 14 Ban CTMT, các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, ý kiến, kiến nghị của các trưởng ban CTMT TDP; qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại phường đoàn giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm và những tồn tại hạn chế của UBND phường trong thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng.  Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của UBND phường đảm bảo chặt chẽ và chu đáo; đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo theo quy định và hướng dẫn của các cấp. Công tác xét duyệt các đối tượng được hưởng hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo dân chủ, khách quan đúng đối tượng, được làm chặt chẽ từ các TDP tới phường. Qua giám sát công tác chi trả tại bộ phận chính sách của phường nhân dân nhận xét rất tốt, cán bộ làm việc nhiệt tình trách nhiệm khoa học, 100% các đối tượng trong danh sách ký nhận được nhận đầy đủ.

Tổng số đã chi trả hỗ trợ: Đối tượng người có công, BTXH, hộ nghèo, cận nghèo là 585 người với số tiền là 817.250.000đ; đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm là 534 người với số tiền là 534.000.000đ . Các ban CTMT đã rà soát đến từng người được hưởng chế độ và 100% các đối tượng trong danh sách tại các tổ đã nhận đầy đủ không có ý kiến gì. UBND phường đã niêm yết công khai và kết thúc niêm yết danh sách những người được hưởng tại phường và các tổ dân phố  theo điều 2 khoàn 4 mục b của Quyết định 1955/QĐ-UBND của UBND Thành phố…Tuy nhiên về tồn tại vẫn có những trường hợp còn sót do TDP mới sát nhập, địa bàn rộng, đông dân cán bộ tổ khó nắm bắt đầy đủ sâu sát đối tượng, thời gian rà soát  gấp, đối tượng khó xác định...

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết luận của đoàn giám sát, trao đổi với UBND phường một số trường hợp còn sót tại TDP.

Phát biểu trao đổi, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường đã chân thành tiếp thu các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn giám sát. Qua công tác giám sát MTTQ phường đã chỉ ra được những ưu điểm cũng như hạn chế, tồn tại giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND phường đạt hiệu quả hơn. Sau cuộc giám sát UBND phường sẽ trao đổi, làm rõ từng trường hợp còn sót, vướng mắc …trong đợt chi trả hỗ trợ vừa qua

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch UB MTTQ phường đã nêu lên một số nội dung đề nghị UBND khắc phục ngay, đảm bảo công tác ASXH trên địa bàn phường.