hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Quận đoàn Long Biên kiểm tra kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường.
Ngày đăng 22/09/2020 | 15:15  | Lượt xem: 178

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, căn cứ Kế hoạch số 95-KH/ĐTN ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Long BIên về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Thực hiện thông báo số 60-TB/ĐTN ngày 26/8/2020 của Quận Đoàn về việc kiểm tra công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 . Ngày 21/9/2020, tại phòng họp II - UBND phường. Đoàn kiểm tra của Quận đoàn đã về làm việc với BCH Đoàn phường Ngọc Lâm.

Về dự và chỉ đạo công tác kiểm tra có đồng chí Tăng Quang Huy - UV BCH Thành Đoàn - QUV - Bí thư Quận Đoàn - Trưởng đoàn kiểm tra số 1. Các đồng chí thường vụ Quận đoàn và thành viên đoàn kiểm tra. Lãnh đạo Đảng ủy phường có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Tại buổi làm việc đồng chí Tăng Quang Huy - UV BCH Thành Đoàn - QUV - Bí thư Quận Đoàn - Trưởng đoàn kiểm tra số 1 đã phát biểu chỉ đạo các thành viên trong đoàn thực hiện công tác kiểm tra các đầu sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Đoàn phường Ngọc Lâm. Đồng chí Phạm Hùng Cường - UV BCH Quận đoàn - ĐUV - Bí thư Đoàn phường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của phường Ngọc Lâm 8 tháng đầu năm 2020, qua báo cáo đồng chí Phạm Hùng Cường cũng đã trình bày cho Đoàn kiểm tra về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của Đoàn phường trong các tháng cuối năm 2020. Qua buổi làm việc các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những điểm mà Đoàn phường còn tồn tại và cần khắc phục trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy phường đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã phát biểu cảm ơn đoàn kiểm tra đã chỉ ra được những điểm tồn tại của Đoàn phường trong việc quản lý các hồ sơ tài liệu và chỉ đạo Đoàn phường bổ sung và hoàn thiện những nội dung mà đoàn kiểm tra chỉ ra. Thay mặt Đoàn phường Ngọc Lâm đồng chí Phạm Hùng Cường - UV BCH Quận đoàn - ĐUV - Bí thư Đoàn phường cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra và của đồng chí Lãnh đạo phường để tiến hành bổ sung, khắc phục các điểm còn tồn tại, giúp cho công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của phường Ngọc Lâm ngày càng phát triển hơn nữa.

Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Đoàn phường được tốt hơn và có thêm nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện  các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hình ảnh buổi làm việc:

Toàn cảnh buổi làm việc