hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Ngọc Lâm tổ chức sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 14:09  | Lượt xem: 63

Sáng ngày 10/7/2020, Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức kỳ họp thứ V nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ kết công công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; kiện toàn Ủy viên UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng Ngô Mạnh Cường – UVTT UB MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBTTT Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ phường cùng các ông bà là Ủy viên UB MTTQ phường, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ phường và trưởng, phó ban CTMT 14 TDP.

6 tháng đầu năm 2020, MTTQ phường khắc phục khó khăn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm và tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2020. Theo đó, tập trung ổn định, kiện toàn hệ thống mặt trận từ phường tới các TDP sau khi thực hiện việc chia tách, sát nhập TDP và thực hiện Đề án 15/QU. Tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ASXH trong thời gian giãn cách xã hội; tham gia và giám sát trực tiếp việc rà soát, xét duyệt các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/CP. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn mình. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung tuyên truyền GPMB đường 40m. … Triển khai vận động ủng hộ quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2020 đạt trên 109 triệu đồng.  Phối hợp vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 130 triệu đồng. Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với các nội dung giám sát thường xuyên đối với công tác quản lý TTĐT, TTXD, VSMT, CCHC, VSATTP, thuế,…. Triển khai giám sát và tổ chức đánh giá việc thực hiện NQ TW 4 (khóa 12), CT 05/BCT và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức theo kế hoạch liên tịch giữa MTTQ và các đoàn thể phường đối với 68 người được giám sát. Phối hợp với HĐND – UBND phường tổ chức tốt các kỳ TXCT  và đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân. Phối hợp  với UBND phường tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn phường.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều thống nhất với nội dung, kết quả báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 ; nêu lên những bất cập, khó khăn đối với việc thực hiện nhiệm vụ sau khi sát nhập TDP nhất là khi Trưởng ban CTMT kiêm Bí thư chi bộ; kiến nghị một số nội dung liên quan tới công tác GPMB đường 40m, vận động ủng hộ các loại quỹ, thu gom rác, đảm bảo VSMT ; đề nghị MTTQ các cấp tập huấn kỹ năng chuyên môn cho cán bộ mặt trận cơ sở ....

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBTTT Đảng ủy phường cũng đã đánh giá cao kết quả công tác mặt trận phường đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Sau khi chia tách, sát nhập TDP, MTTQ phường đã sớm ổn định đội ngũ cán bộ mặt trận và các Ban CTMT, triển khai đầy đủ các nội dung, chương trình công tác của Đảng ủy phường và MTTQ các cấp. Đồng chí đề nghị MTTQ phường, ngoài các nhiệm vụ đã đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: vận động nhân dân thực hiện tốt GPMB đường 40m, nắm bắt kịp thời dư luận nhân dân để phản ánh kịp thời ; quan tâm các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày TBLS 27/7 ; tiếp tục duy trì mô hình cộng đồng giúp nhau giảm nghèo bền vững ; tổ chức tốt các hoạt động giám sát, PBXH,  đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân; tăng cường giám sát của Ban TTND, GSĐTCCĐ đối với các dự án…

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường cũng đã tổ chức hiệp thương kiện toàn bổ sung 14 ông, bà tham gia là Ủy viên Ủy ban MTTQ phường theo Điều lệ MTTQ Việt Nam với sự nhất trí biểu quyết của 100% đại biểu.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - PBTTT Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Đặng Đình Chiến - Trưởng Ban CTMT tổ 11 phát biểu ý kiến

Biểu quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024