hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội CCB phường Ngọc Lâm, Tổ chức hội nghị Ban chấp hành.
Ngày đăng 09/06/2020 | 10:21  | Lượt xem: 168

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020 tại phòng họp số 3 UBND phường Ngọc Lâm, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị hướng dẫn kiện toàn tổ chức chi hội CCB theo Tổ dân phố mới, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH, chi hội trưởng CCB cũ và mới. Thay mặt thường vụ hội CCB phường đồng chí  Lưu Trọng Song Chủ tịch hội điều hành hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự và nội dung của hội nghị. Thông báo hướng dẫn số 01-HD/CCB ngày 22/5/2020 của BCH Hội CCB phường ổn định tổ chức chi hội CCB theo biểu biên chế Tổ dân phố mới, phù hợp với nhiệm vụ công tác hội, đáp ứng công tác xây dựng phát triển hội.Đề cao tinh thần trách nhiệm trước toàn hội, lựa chọn những đồng chí có phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tích cực xây dựng hội, để lựa chọn  bầu giữ chức chi hội trưởng, chi hội phó và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo lâu dài cho hội. Phát huy tinh thần trách nhiệm dân chủ của hội viên trước hội, bầu các đồng chí có sức khỏe phù hợp với tổ chức biên chế của Chi hội thực hiện nghiêm hướng dẫn của Hội tổ chức hội nghị đạt kết quả theo yêu cầu.

Theo Điều lệ hội CCB Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi cho sinh hoạt, công tác và thăm hỏi giúp đỡ hội viên. Việc bầu cử Chi hội trưởng, Chi hội phó CCB tổ dân phố với điều kiện ( Chi hội có dưới 50 hội viên bầu 1 đ/c Chi hội trưởng 1đ/c Chi hội phó, Chi hội có từ 50 hội viên đến 80 bầu cử 1 đ/c Chi hội trưởng, 2 đ/c Chi hội phó, Chi hội có từ 80 hội viên trở lên có thể bầu cử 1 đ/c Chi hội trưởng, 3 đ/c Chi hội phó ) Chi hội xây dựng quy chế hoạt động của chi hội CCB Tổ dân phố, phải phù hợp  với quy định của Điều lệ hội CCB việt Nam.

 Sau khi nhận được hướng dẫn này các chi hội CCB trong toàn phường căn cứ vào tình hình của chi hội chuẩn bị nội dung hội nghị chi hội ấn định thời gian, báo cáo đồng chí bí thư Chi bộ Tổ dân phố nội dung của hội nghị mời đồng chí dự hội nghị chi hội CCB, và báo cáo thời gian tổ chức hội nghị chi hội với thường trực Hội CCB phường, để BCH cử đại biểu xuống dự.

Tại hội nghị có 5 ý kiến đóng góp tham gia sau khi kiện toàn các chi hội nhanh chóng ổn định tổ chức để thực hiện công việc của chi hội và của Hội CCB phường

Hội đã Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường, của BCH hội CCB Quận, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

 

Toàn cảnh hội nghị