hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội LHPN phường Ngọc lâm phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Quận Long Biên giải ngân định kỳ tháng 06/2020!
Ngày đăng 05/06/2020 | 09:38  | Lượt xem: 110

Sáng ngày 05/6/2020, ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên tiến hành giải ngân nguồn vốn tháng 6 với các tổ vốn của Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm.

Trong một buổi sáng ngân hàng chính sách xã hội đã tiến hành thu lãi các tổ vay vốn và tiết kiệm của Hội liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Lâm với các hộ vay vốn theo đúng quy định.Tại buổi giao dịch tổ vay vốn số 4 của Hội phụ nữ giả ngân 390.000.000đ, tổ vốn số 1,2 của hội cựu chiến binh giải ngân 280.000.000đ của các hộ vay giải quyết việc làm theo đúng kỳ hạn.

Cuối buổi ngân hàng chính sách xã hội cũng đã tiến hành họp giao ban tháng 6/2020 với thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh phường và các tổ tiết kiệm vay vốn. Theo đúng kế hoạch như kế hoạch vào tháng 06/2020 các hộ vay vốn có số dư dưới 1 tỷ đồng sẽ phải hoàn thành sát nhập theo quy định của ngân hàng chính sách Trung ương. Vì vậy, đề nghị UBND phường, Hội Liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh phường phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội quận nhằm tổ chức tốt theo đúng kế hoạch. Tháng 7/2020, hội phụ nữ phường sẽ tiến hành trả gốc 930.000.000đ. Hội cựu chiến binh trả gốc 100.000.000đ. Các tổ tiết kiệm vay còn lại tiếp tục vận động tổ viên chấp hành quy ước hoạt động của Tổ TK&VV, thực hành tiết kiệm; giúp đỡ nhau, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống, giải ngân đúng kỳ hạn đã cam kết với ngân hàng./.

*Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi giao dịch