hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phường Ngọc Lâm: Hoàn thành hội nghị Ban CTMT giới thiệu người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày đăng 18/05/2020 | 08:19  | Lượt xem: 129

Từ ngày 14 – 15/5/2020, 14/14 Ban CTMT tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm  kỳ 2020 – 2022.

Theo kế hoạch liên tịch giữa UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm về việc tổng kết hoạt  động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường  nhiệm kỳ 2020 – 2022, trên cơ sở hướng dẫn các bước cụ thể các Ban CTMT đã chủ động phối hợp cùng với cấp ủy chi bộ tổ dân phố xây dựng phương án nhân sự dự kiến người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn quy định. Với tình thần thống nhất cao, các thành viên của các Ban CTMT đã thảo luận, hiệp thương giới thiệu 14 người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố tại 14 tổ dân phố.

Sau hội nghị này, các Ban CTMT tiếp tục phối hợp với Ban lãnh đạo tổ dân phố tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và thảo luận, thống nhất, ấn định danh sách những người ra ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn phường Ngọc Lâm sẽ diễn ra trong ngày 7/6/2020 và được tiến hành theo hình thức cuộc bầu cử riêng.

Một số hình ảnh tại các Ban CTMT: