hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội CCB phường Ngọc Lâm kiện toàn chủ tịch, phó chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày đăng 29/04/2020 | 09:03  | Lượt xem: 106

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Nhà văn hóa phường Ngọc Lâm, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị Ban chấp hành, chi hội trưởng CCB công bố quyết định sáp nhập chi hội CCB theo tổ dân phố mới, bổ sung ủy viên BCH, Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Lâm khóa VII nhiệm kỳ 2017-2020.

Dự hội nghị: Đại biểu quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Tiến Quảng chủ tịch Hội CCB Quận Long Biên. Đại biểu phường có Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Ngọc Lâm và Các đồng chí Ủy viên BCH, chi hội trưởng CCB cũ và mới.

Thay mặt thường vụ hội CCB phường đồng chí Phạm Đình Thắng điều hành hội nghị tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự hội nghị, Công bố và trao quyết định của BCH Hội CCB phường cho các chi hội gồm 14 chi hội CCB, bổ nhiệm 14 đồng chí chi hội trưởng, 20 đồng chí chi hội phó CCB Tổ dân phố mới.

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Hội CCB quận Long Biên phát biểu và công bố quyết định kiện toàn cán bộ hội, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng chí Phạm Đình Thắng, do yêu cầu nhiệm vụ của Hội CCB phường.  Hội Cựu chiến binh Phường Ngọc Lâm cần tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh, đoàn kết hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Hội nghị tiến hành bầu cử  bổ sung ủy viên BCH, Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Lâm khóa VII nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả bầu cử đồng chí Lưu Trọng Song giữ chức Chủ tịch hội, đồng chí Đặng Ngọc Xương giữ chức Phó chủ tịch Hội CCB phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2017-2022.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Phường, của BCH hội CCB Quận, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017-2022 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu CCB Phường lần thứ VII đề ra. 

*Một số hình ảnh:

Các đồng chí chi hội trưởng nhận quyết định
Nhân sự chủ chốt ra mắt