hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2022
Ngày đăng 26/08/2022 | 08:11  | Lượt xem: 43

14h30 ngày 15/8/2022 tại Phòng họp 3 – UBND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2022.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường, các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên dân số - trẻ em của 15 tổ trên địa bàn phường.Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 11/08/2022 của UBND quận Long Biên về việc thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2022 trên địa bàn quận; UBND phường Ngọc Lâm xây dựng Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 19/8/2022 về Thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2022. 

Mở đầu hội nghị đồng chí chủ trì Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường đã triển khai Kế hoạch Thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2022.Việc thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn phường bao gồm thu thập thông tin cung lao động và cầu lao động. Đối với cung lao động gồm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo, tình trạng việc làm, thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế của người từ đủ 15 tuổi trở lên trong các hộ gia đình. Làm cơ sở quản lý nguồn nhân lực, đề xuất các chính sách về lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Đối với cầu lao động gồm thu thập thông tin về loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Làm cơ sở để xác định hướng đào tạo, dạy nghề phát triển nguồn nhân lực và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.    Việc thu thập thông tin thị trường lao động là nội dung thiết thực, sản phẩm thu thập được là cơ sở dữ liệu quan trọng của thị trường lao động (cung cầu lao động).

Để thực hiện tốt nội dung này lãnh đạo UBND phường đã đề nghị các đồng chí là điều tra viên của cuộc điều tra cần nghiên cứu kỹ các biểu mẫu, tài liệu, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Việc ghi phiếu phải thực hiện theo đúng nguyên tắc, không bỏ sót đối tượng, nội dung phải được ghi đúng, đầy đủ theo mẫu phiếu. Điều tra viên phải có trách nhiệm về việc đảm báo tính trung thực, chính xác của cuộc điều tra.

Hình ảnh tại hội nghị