hoạt động khối chính quyền

HĐND phường Ngọc Lâm họp thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ XII- HĐND phường Nhiệm kỳ 2016-2021 và giao ban HĐND tháng 5 năm 2021
Ngày đăng 02/06/2021 | 23:11  | Lượt xem: 31

Sáng ngày 02/6/2021, tại phòng họp III, thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường đã tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND, UB MTTQ phường để thống nhất nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị kỳ họp thứ XII-HĐND phường và Tổng kết hoạt động HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường- chủ trì hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy- TT HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ phường và một số đồng chí cán bộ công chức liên quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐND phường đã thông qua Chương trình kỳ họp, nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ XII- HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp HĐND phường lần thứ XII dự kiến tiến hành vào ngày 22/6/2021. Tại kỳ họp thông qua các Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển KTXH-ANQP 6 tháng đầu năm 2021. Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách phường năm 2020; Báo cáo công tác thu chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động và công tác giám sát của HĐND phường 6 tháng đầu năm 2021.

Cũng tại hội nghị Đồng chí chủ tịch HĐND phường cũng thông qua các nội dung Tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến vào ngày 25/6/2021. Để nâng cao chất lượng các báo cáo trình tại kỳ họp và việc tổ chức kỳ họp được tiến hành theo đúng thời gian đã định, thường trực HĐND phường đề nghị:

      1. UBND phường chuẩn bị tốt và đầy đủ các báo cáo và dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng thể thức, nội dung gửi về các Ban của  HĐND phường để tổ chức thẩm tra theo quy định trước ngày 10/6/2021. Các Ban của HĐND phường hoàn thành việc tổ chức thẩm tra để gửi các đại biểu HĐND phường trước ngày khai mạc kỳ họp (16/6/2021).

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu hội đồng căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức họp giao ban, tăng cường công tác giám sát, tham gia thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường trước khi trình tại kỳ họp.

3. Văn phòng UBND phường, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, đôn đốc các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tốt và đầy đủ các báo cáo, in ấn tài liệu, giấy triệu tập, giấy mời gửi đại biểu HĐND và các đại biểu dự kỳ họp,chuẩn bị tốt các điều kiện khác cho kỳ họp thứ XII của HĐND phường. ( Xong trước ngày 18/6/2021).

Các ông bà dự họp