hoạt động khối chính quyền

Thẩm định chủ trương đầu tư dự án cải tạo trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Ngọc Lâm
Ngày đăng 26/11/2020 | 10:47  | Lượt xem: 71

Sáng ngày 16/11/2020, Ban KTXH và Ban pháp chế - HĐND phường Ngọc Lâm đã tổ chức họp thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định ngồn vốn dự án cải tạo trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Ngọc Lâm.

Trên cơ sở tài liệu như: Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án; Tờ trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; Báo cáo đề cuất chủ trương đầu tư ; Bảng tổng hợp sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cải tạo trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Ngọc Lâm của UBND phường, các thành viên hai ban đã cùng thảo luận các nội dung cần thẩm định. Theo đó, thống nhất với các văn bản UBND phường ban hành, các tài liệu đầu phù hợp với quy định. Cơ bản nhất trí với chủ trương dự án cải tạo.  Đồng thời đề nghị một số nội dung như: Bảng tổng hợp sơ bộ tổng mức đầu tư phải bám sát các nội dung của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND phường; cần bổ sung chi tiết các hạng mục đầu tư và quan tâm tới hạng mục khu nhà vệ sinh, hệ thống cửa của các tầng  của khu vực hội trường nhà văn hóa...