hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm triển khai phát lệnh điều động khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 tới 15 tổ dân phố.
Ngày đăng 04/11/2020 | 16:19  | Lượt xem: 86

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Trần Hồng Việt- Đảng ủy viên- PCT UBND phường; Các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và các đồng chí tổ trưởng 15 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII-kỳ họp thứ 9 thông qua năm 2015.

Thực hiện Hướng dẫn số 833/HD-HĐNVQS ngày 24/9/2020 của Hội đồng NVQS quận Long Biên hướng dẫn sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 5/10/2020 của UBND phường Ngọc Lâm về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Nam Giang- Chỉ huy trưởng quân sự đã phát lệnh điều động tới các tổ dân phố để tổ dân phố chuyển tới tận tay nam công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển sức khỏe NVQS tại phường vào ngày 14/11/2020. Theo đó, ngày 21/10/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức họp thông qua kết quả xét duyệt bình cử về chính trị, đạo đức, văn hóa, diện miễn, tạm hoãn, đủ điều kiện gọi sơ tuyển về sức khỏe đối với 175 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Đồng chí Phạm Nam Giang- Chỉ huy trưởng quân sự đã phát lệnh điều động tới các tổ dân phố

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 diễn ra thuận lợi, các tổ dân phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và nhân dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời để thanh niên khám tuyển đông đủ, các tổ dân phố tổ chức phát thông báo trước 10 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển. Đặc biệt, đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, bên cạnh đó yêu cầu gia đình vận động thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định. Ban chỉ huy quân sự phường chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị, trang trí khánh tiết tại các điểm khám; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; phân công các thành viên Hội đồng NVQS nắm chắc số thanh niên trong diện khám sơ tuyển tại các tổ dân phố, đôn đốc số thanh niên này có mặt khám sơ tuyển đúng thời gian qui định.

Toàn cảnh hội nghị