hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức bình xét Tổ dân phố Văn hóa năm 2020
Ngày đăng 27/11/2020 | 14:13  | Lượt xem: 80

Ngày 26/11/2020, tại phòng họp số 3 phường Ngọc Lâm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức bình xét Tổ dân phố văn hóa năm 2020

Tham dự buổi bình xét có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch MTTQ phường, các đồng chí thuộc các ban, ngành, đoàn thể và các thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó ban Ban chỉ đạo phong trào chủ trì cuộc họp.

Trước khi Ban chỉ đạo phong trào phường thực hiện bình xét Tổ dân phố Văn hóa năm 2020, ngày 25/9/2020, UBND phường đã tổ chức triển khai kế hoạch số 104/KH-UBND về việc bình xét, công nhận Gia đình văn hóa, đánh giá kết quả xây dựng “Tổ dân phố văn hóa” phường Ngọc Lâm năm 2020 đến 14 Ban vận động các tổ dân phố. Theo đó, Ban vận động các tổ dân phố thực hiện tự chấm điểm TDP VH và gửi kết quả chấm điểm về bộ phận VHTT trước ngày 19/11/2020. Căn cứ kết quả tự chấm điểm của tổ dân phố gửi lên và tổng hợp chấm điểm của các ban ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo đã tổ chức bình xét từng tổ dân phố. Sau buổi làm việc nghiêm túc, Ban chỉ đạo phường thống nhất 14/14 Tổ dân phố đạt Tổ dân phố năm 2020.

Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” sẽ tham mưu tờ trình và kết quả chấm điểm của 14 TDP đề nghị UBND quận Long Biên thẩm định và công nhận kết quả đánh giá, bình xét TDP VH năm 2020