hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường
Ngày đăng 22/10/2020 | 09:45  | Lượt xem: 33

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Ngày 21/10/2020, phường Ngọc Lâm tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thông qua kết quả xét duyệt bình cử về chính trị, đạo đức, văn hóa, diện miễn, tạm hoãn, đủ điều kiện gọi sơ tuyển về sức khỏe tại các tổ dân phố.

Về dự hội nghị có đồng chí Trung tá Tạ Văn Hải – Phó chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS quận; đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường; Các đồng chí thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và các đồng chí tổ trưởng 15 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 05-CT-UBND ngày 16/9/2020 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, hướng dẫn số 833/HD-HĐNVQS ngày 24/9/2020 của Hội đồng NVQS quận Long Biên về sơ tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Hội đồng nghãi vụ phường đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị như kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng. Ban chỉ huy quân sự phường đã cùng các thành viên hội đồng xuống từng tổ dân phố cùng tổ tiến hành rà soát, xét duyệt, bình cử về chính trị, đạo đức, văn hóa, diện miễn, tạm hoãn, đủ điều kiện gọi sơ tuyển về sức khỏe tại các tổ dân phố. Đến nay đã có 766 nam công dân đã xét duyệt trong đó: Danh sách nam công dân đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển là 194; Danh sách nam công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 497; Danh sách nam công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo khoản 1 điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự là 409; Danh sách nam công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ theo khoản 2 điều 41 Luật NVQS là 13; Danh sách nam công dân không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại thông tư 50/2016/TTLT-BQP-BCA là 05; Danh sách nam công dân không đủ tiêu chuẩn về trình độ văn hóa là 12; Danh sách nam công dân thuộc diện KT2, KT3 đi và hết tuổi NVQS là 126.

Tại hội nghị đã thông qua tất cả các danh sách để các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự và tổ dân phố thông qua.

Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường thông qua danh sách tại hội nghị

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trung tá Tạ Văn Hải – Phó chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS quận nhấn mạnh: Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt kết quả cao đề nghị các đồng chí là thành viên Hội đồng NVQS phường tiếp tục hỗ trợ cho Ban CHQS phường làm tốt công tác chuẩn bị và theo dõi đôn đốc các tổ dân phó mà mình được phân công theo dõi. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng các tổ dân phố theo dõi, gặp gỡ, động viên các nam công dân của tổ mình và đôn đốc đi sơ tuyển tại phường cũng như khám tuyển tại quận để đảm bảo chỉ tiêu, thời gian đề ra. Nếu trường hợp nào có vấn đề liên quan thì kịp thời báo về thường trực HĐ NVQS phường để được giải quyết.

Đồng chí Trung tá Tạ Văn Hải – Phó chỉ huy trưởng động viên Ban CHQS quận phát biểu