hoạt động khối chính quyền

Ban chỉ đạo công nghệ thông tin giao ban quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021.
Ngày đăng 21/07/2021 | 17:51  | Lượt xem: 64

Chiều ngày 21/7/2021, tại phòng họp III, ban chỉ đạo Công nghệ thông tin phường đã tổ chức họp giao ban để đánh giá hoạt động cổng thông tin điện tử quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường và các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiến- PCT UBND phường, cán bộ Văn phòng Đảng ủy, cán bộ công nghệ thông tin phường đãnh giá kết quả hoạt động cổng thông tin điện tử phường quý I, báo cáo kết quả thực hiện các phần mềm khối Đảng, đoàn thể, UBND. Theo đó, trong quý II, Ban biên tập phường đủ định hướng số lượng tin và bài viết chuyên sâu. Tổng số 94 tin và 9 bài viết chuyên sâu đảm bảo số lượng và bài chuyên sâu theo tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, có 52 cuộc họp, lịch tuần được các bộ phận chuyên môn thực hiện và duy trì tốt. Bên cạnh các kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế như trên hệ thống có 3 văn bản quá hạn xử lý thuộc về TTXD, tài liệu cuộc họp còn thiếu, thiếu slide cuộc họp.

Qua các ý kiến trao đổi, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường kết luận:

1.Giao VPUBND phường: Tham mưu hướng dẫn để tập huấn phần mềm mới cho các Đ/c Lãnh Đạo, các công chức chuyên môn thuộc UBND phường. Tham mưu quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2021. Tham mưu tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện quy trình nội bộ của các bộ phận chuyên môn gắn với tự kiểm tra công vụ của 2 khối thuộc UBND. Tổ chức bảo dưỡng định kỳ toàn bộ máy tính của cán bộ, công chức phường để đảm bảo hoạt động tốt phục vụ cho công việc chuyên môn xong trước 30/7/2021

2. Giao ban biên tập tiếp tục duy trì hoạt động biên tập tin bài, đánh giá kết quả thực hiện viết tin bài đảm bảo đủ chỉ tiêu viết tin bài và tin bài chuyên sâu đảm bảo số lượng, chất lượng theo tiêu chí.

3.Giao Đ/c Nguyễn Văn Tiến (PCT UBND phường) tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của Bộ phận TNHS&TKQ phường theo quy định tại Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 08/3/2015 của UBND Thành phố Hà Nội; tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính sớm trước hạn (đối với các hồ sơ thuộc các TTHC có thời hạn giải quyết); tập trung duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo chỉ đạo của Thành phố và Quận.

4. Đối với các phần mềm ứng dụng: Giao Đ/c Nguyễn Anh Tuấn (Công chức VPTK): Duy trì kiểm soát chặt chẽ phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp theo đúng quy định; thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các CB, CC, LĐHĐ thực hiện kết thúc quy trình về xử lý văn bản đến; kịp thời báo cáo các trường hợp CB, CC, LĐHĐ chưa thực hiện tốt cho Phó Chủ tịch phụ trách các khối để có biện pháp xử lý.Rà soát các cuộc họp cần đăng tải tài liệu cuộc họp để yêu cầu các cán bộ công chức cập nhật tài liệu cuộc họp đầy đủ. Kiểm tra rà soát phần mềm quản lý văn bản trên điều thành tác nghiệp đôn đốc các cán bộ, công chức tham mưu xử lý văn bản theo đúng quy định xong trước 30/7/2021. Rà soát lại các ngăn thư mục và cập nhật, xắp xếp cho phù hợp đúng với các ngăn thư mục xong trươc 30/7/2021.