hoạt động khối chính quyền

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ X tại đơn vị bầu cử số 3 phường Ngọc Lâm, Gia Thụy.
Ngày đăng 18/06/2020 | 16:49  | Lượt xem: 68

Sáng ngày 18/6/2020, tại hội trường NVH UBND phường Ngọc Lâm, Đại biểu HĐND quận Long Biên tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ X - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 3 gồm phường Ngọc Lâm, Gia Thụy.

Tham gia tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 3- Phường Ngọc Lâm có các ông, bà đại biểu HĐND quận khóa III: ông Phạm Bạch Đằng- Quận ủy viên- PCT HĐND quận, bà Trần Thị Hoài Hương- Quận ủy viên- Trưởng phòng Lao động TBXH quận, ông Nguyễn Thế Tuấn- Phó Phòng QLĐT quận Long Biên; Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các ông, bà đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể quận Long Biên. Các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Ngọc Lâm, Gia Thụy; Ban chỉ huy công an phường; Trưởng các ngành đoàn thể phường; Các ông, bà Bí thư chi bộ, Tổ trưởng và đại diện cử tri tại đơn vị bầu cử số 3 gồm phường Gia Thụy, Ngọc Lâm.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ phường thông qua nội dung, chương trình hội nghị; bà Trần Thị Hoài Hương - Quận ủy viên- Trưởng phòng Lao động TBXH quận đã báo cáo với cử tri tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; ông Nguyễn Thế Tuấn- Phó Phòng QLĐT quận Long Biên báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với Đại biểu HĐND quận trước, sau kỳ họp thứ IX - HĐND quận khóa III; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ X - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị tiếp tục diễn ra với 6 ý kiến phát biểu của các cử tri, các ý kiến xoay quanh về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu tập thể bộ đội thuộc phường Gia Thụy; công tác VSMT tại Hồ Cầu Tình; công tác quản lý duy tu duy trì tại vườn Hoa Ngọc Lâm; công tác chi trả phụ cấp cho các đồng chí trưởng các chi hội đoàn thể tổ dân phố.

Tại hội nghị ông Phạm Bạch Đằng- Quận ủy viên- PCT HĐND quận đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri và tiếp tục chỉ đạo giải quyết, đồng thời nhấn mạnh 7 vấn đề trọng tâm của Quận cần quan tâm như: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19; Đề nghị chủ tịch HĐND 2 phường Ngọc Lâm, Gia Thụy rà soát lại các kiến nghị của cử tri đưa vào nội dung kiến nghị tại kỳ họp HĐND quận để giải quyết; Các ông bà Đại biểu HĐND quận trên cương vị chức trách nhiệm vụ của mình theo dõi, đôn đốc, giải quyết các kiến nghị của cử tri, tổng hợp phân nhóm trả lời. Các ý kiến của cử tri liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị Phòng TNMT phân tích cự thể từng trường hợp, báo cáo UBND quận giải quyết và cấp giấy chứng nhận cho người dân. Đối với các ý kiến thuộc trách nhiệm của UBND phường, đề nghị UBND phường vào cuộc, thực hiện và trả lời trực tiếp cho nhân dân.

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X của đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 3 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bà Trần Thị Hoài Hương - Quận ủy viên- Trưởng phòng Lao động TBXH quận báo cáo tại hội nghị 

 Ông Nguyễn Thế Tuấn- Phó Phòng QLĐT quận Long Biên báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với Đại biểu HĐND quận

Ý kiến của cử tri 

 Ông Phạm Bạch Đằng- Quận ủy viên- PCT HĐND quận phát biểu tại hội nghị