hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X- HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 11/06/2020 | 18:32  | Lượt xem: 54

Sáng ngày 10/06/2020, HĐND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND Phường với các cử tri trước kỳ họp thứ X- HĐND Phường nhiệm kỳ 2016-2021

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Đại biểu HĐND phường; đại diện lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận 14 tổ dân phố; 10 đại biểu cử tri các tổ dân phố. Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri: Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường.

Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được các ông, bà đại biểu HĐND phường thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ X- HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2020; Trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ X- HĐND Phường, nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ X - HĐND Phường.
Thực hiện sự chỉ đạo của Quận uỷ - HĐND - UBND Quận, Đảng ủy - HĐND Phường, ngay từ đầu năm UBND Phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hoá xã hội - an ninh quốc phòng. UBND Phường đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ dân phố thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra. Đến nay các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành so với kế hoạch. Công tác quốc phòng địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát. Qua tổng hợp trước, trong và sau kỳ họp thứ IX-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 có 9 cử tri phát biểu với 13 ý kiến, kiến nghị. UBND phường đã tổ chức tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong đợt tiếp xúc cử tri lần này cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết tại các kỳ tiếp xúc trước, vì vậy kỳ tiếp xúc lần này có duy nhất 1 ý kiến phát biểu của cử tri liên quan đến công tác trật tự xây dựng. Các đại biểu cử tri đều nhất trí những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá xã hội - an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm 2020. 

Theo thông báo số số 173/TB – HĐND ngày 29/05/2020 của HĐND phường, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ X- HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tổ chức họp trong 1 ngày, dự kiến vào ngày 26/06/2020. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường đề nghị UBND phường cần phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tài liệu để tổ chức thành công Kỳ họp thứ X-HĐND phường. Các ông bà Đại biểu HĐND phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tham gia thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND phường trước khi trình tại kỳ họp.

* Một số hình ảnh tại hội nghị

 Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Đảng ủy viên- PCT UBND phường báo cáo kết quả 5 tháng đầu năm 2020 

Ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc

 Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường phát biểu tại hội nghị