hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm họp HĐTĐ khen thưởng bình xét cho tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022.
Ngày đăng 09/06/2020 | 17:33  | Lượt xem: 76

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Phường. Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/03/2020 của UBND quận Long Biên về việc Tổng kết hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên nhiệm kỳ 2020 - 2022; Ngày 7/6/2020, 14/14 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức bầu cử thành công và 14 đồng chí ứng cử viên đã trúng cử chức danh tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Sáng ngày 9/6/2020, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Ngọc Lâm đã tô chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng bình xét kết quả hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, thông qua danh sách khen thưởng 14 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Thông qua danh sách tặng quà, chia tay các đồng chí nguyên tổ trưởng, nguyên tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020. Thông qua chương trình hội nghị Tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020.

Tại hội nghị, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng đã rà soát, thống nhất, kết luận và đề xuất UBND phường ra quyết định công nhận khen thưởng. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng phường giao Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng hoàn thành hồ sơ, chuẩn bị báo cáo, các nội dung chương trình Tổng kết vào ngày 12/06/2020 nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua của Phường.

các đồng chí thành viên HĐTĐ khen thưởng phường dự họp