hoạt động khối chính quyền

HĐND phường giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong kỳ họp thứ IX-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 06/06/2020 | 08:54  | Lượt xem: 49

Ngày 4/06/2020, HĐND phường Ngọc Lâm tổ chức giám sát đối với UBND phường về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong, sau Kỳ họp thứ IX- HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường chủ trì buổi giám sát cùng các đồng chí thuộc các Ban HĐND.

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-HĐND ngày 25/05/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường về việc giám sát kết quả Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ IX- HĐND phường Ngọc Lâm năm 2020.

Tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo số 85/BC-UBND ngày 02/06/2020 của UBND phường báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp thứ IX-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, tại các buổi tiếp xúc cử tri có 9 cử tri phát biểu với 13 ý kiến, kiến nghị. UBND phường đã nghiên cứu, xem xét và chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết và trả lời 13 kiến nghị của cử tri; đối với các ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền UBND phường đã đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên xem xét giải quyết. Trong số 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri có 7 ý kiến thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, 4 ý kiến thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, 1 ý kiến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận và 1 ý kiến thuộc lĩnh vực khác.

Tại buổi giám sát, có 4 ý kiến phát biểu của các ông bà trong 2 Ban HĐND: các ý kiến cơ bản nhất trí với báo cáo, tuy nhiên các ông bà đại biểu HĐND trong 2 Ban hội đồng bổ sung thêm một số ý kiến kiến nghị bức xúc của cử tri về TTĐT-VSMT, việc đổ phế thải của các công trình xây dựng hiện nay đang chưa được giải quyết triệt để, còn tình trạng đánh cờ bạc trong vườn hoa Ngọc Lâm… Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- CT HĐND phường yêu cầu: Ngay sau buổi giám sát, Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo, tham mưu ra thông báo kết luận của buổi làm việc chuyển UBND phường sớm để khắc phục các tồn tại hạn chế, trả lời giải quyết ngay các ý kiến bổ sung của các ông bà Đại biểu HĐND phường tại buổi giám sát, khảo sát lại toàn bộ ý kiến đã trả lời, có những ý kiến lại tái diễn xảy ra sau khi xử lý vi phạm. Các thành viên của đoàn giám sát tiếp tục có thông tin với các cử tri để nhân dân nắm bắt.