hoạt động khối chính quyền

Họp Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.
Ngày đăng 02/06/2020 | 15:52  | Lượt xem: 70

Sáng ngày 02/6/2020, Phường Ngọc Lâm tổ chức họp Ban chỉ đạo Bẩu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020- 2022. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, thành viên Ban chỉ đạo bẩu cử

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng dân phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Ban chỉ đạo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch liên tịch giữa UBND, UBMTTQ và theo chỉ đạo của UBND quận.Tính đến ngày 01/6/2020 UBND, Ban chỉ đạo phường đã tổ chức triển khai đạt được một số kết quả theo tiến độ đề ra:

Đài truyền thanh phường mở chuyên mục tuyên truyền về bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022; gồm các văn bản pháp lý liên quan. Triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và kế hoạch bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. UBND phường đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phân công thành viên phụ trách các tổ dân phố. Chỉ đạo tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 tại các tổ dân phố gắn với giới thiệu nhân sự bầu tổ trưởng dân phố tại 14/14 tổ dân phố; UBND phường đã thống nhất với các tổ dân phố thành lập 14 tổ bầu cử. Hoàn thiện các văn bản pháp lý phục vụ công tác bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022; Quyết định công bố thời gian, địa điểm bầu cử tổ trưởng dân phố. Chuẩn bị điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất, con người phục vụ ngày bầu cử. Lập danh sách cử tri, danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. Thông báo ấn định thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử tổ trưởngó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. Quyết định phê chuẩn danh sách người ứng cử tổ trưởng tổ dân phố. Gửi toàn bộ giấy mời, phiếu bầu xuống 14 tổ bầu cử.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiến-Phó Chủ tịch UBND, Phó ban chỉ đạo bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố  thống nhất kết luận:

Nhiệm vụ từ ngày 2/6/2020 đến ngày 07/6/2020: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản về bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022;  Tiếp tục rà soát cấp, phát các tài liệu pháp lý, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022. Văn phòng tham mưu BCĐ phường phân công lãnh đạo, các thành viên Ban chỉ đạo phường phụ trách và dự khai mạc bầu cử; cử cán bộ UBND phường theo sát và phối hợp với các tổ bầu cử phục vụ tổ chức bầu cử tại các tổ dân phố. Tiếp tục tạm ứng kinh phí cho các tổ bầu cử để tổ chức thực hiện. Các tổ bầu cử tổ chức niêm yết các tài liệu, trang trí khu vực bầu cử đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và đúng quy định. Đảm bảo cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử tránh lãng phí. Tại các tổ bầu cử cần bố trí người trực để tiếp nhận đơn, ý kiến phản ánh của nhân dân về công tác bầu cử. Công an phường đảm bảo ANTT-TTATXH tại các đơn vị bỏ phiếu, phân công cán bộ ứng trực tạ các tổ bầu cử, đảm bảo công tác PCCC.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến- PCT UBND- Phó Ban chỉ đạo bầu cử  triển khai nhiệm vụ

đ/c Nguyễn Thị Tuyết- phó Bí thư TT Đảng ủy phát biểu ý kiến 

 Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn-  Bí thư Đảng ủy-  phát biểu chỉ đạo.