hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 1 năm 2020
Ngày đăng 23/01/2020 | 10:55  | Lượt xem: 58

Trong chiều ngày 22 và 23 tháng 01/2020, tại phòng họp II, phòng tiếp dân, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối VHXH và khối KTĐT.

Nhằm thực hiện tốt chủ đề của năm do Thành phố phát động :“Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”; và tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” của Quận phát động. Ngay từ những tháng đầu năm, các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phường đã đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng trong tình hình mới của địa phương. Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 1, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 2.  

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 24 đồng chí được đánh giá, trong đó 24 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp thu các ý kiến của 2 đồng chí PCT, các cán bộ công chức, lao động hợp đồng đã trao đổi và xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 2/2020 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ các cấp giao và nhiệm vụ năm 2020. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo Quận đúng quy định.

Các đồng chí cán bộ CC khối VHXH dự đánh giá