hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 12 năm 2019
Ngày đăng 02/01/2020 | 17:04  | Lượt xem: 36

Trong chiều ngày 27/12/2019, tại phòng họp II, phòng tiếp dân, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối VHXH và khối KTĐT.

Dự đánh giá cán bộ, công chức có đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch khối KTĐT, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối VHXH,  cùng các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Kinh tế đô thị và khối Văn hoá – Xã hội

Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 12, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 1/2020. 2 đồng chí PCT đã đánh giá kết quả, tồn tại, vướng mắc của từng đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lịch công tác tuần, kế hoạch, chương trình công tác tháng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, tác phong, lề lối làm việc. Theo đó, năm 2019 nhiều đơn vị xếp hạng thi đua thấp dẫn đến thi đua của phường xếp thứ 10/14 phường trong toàn quận. Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong đợt kiểm tra công vụ của Quận kiểm tra công nhận 3 mô hình tại phường. Công tác GPMB dự án đường 40m vẫn chậm. Tại hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí, song song với việc đánh giá, 2 đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 1/2020. Tháng 1 là tháng đầu tiên của năm 2020, 2 đồng chí phó chủ tịch đề nghị các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tập chung xây dựng kế hoạch năm, đổi mới trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng trong tình hình mới của địa phương. Thực hiện tốt chủ đề của năm do Thành phố và Quận phát động.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 23 đồng chí được đánh giá, trong đó 23 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo Quận đúng quy định.