hoạt động khối chính quyền

UBND phường tổ chức Mít tinh, Kỷ niệm ngày dân số việt nam 26/12/2019 và Tổng kết công tác dân số - Y tế năm 2019
Ngày đăng 26/12/2019 | 17:20  | Lượt xem: 929

Chiều ngày 26/12/2019 UBND phường Ngọc Lâm tổ chức Mít tinh, Kỷ niệm ngày dân số việt nam 26/12/2019 và Tổng kết công tác dân số - Y tế năm 2019

Dự Lễ kỷ niệm có Đ/c Nguyễn Thị Dương – Cán bộ phòng dân số TTYT quận Long Biên, Đ/c Nguyễn Văn Tiến – Đảng ủy viên- phó chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm cùng các Đ/c cán bộ trạm y tế phường, các cộng tác viên dân số 29 tổ dân phố

Tại buổi mít tinh, kỷ niệm Đ/c Phạm Thị Hồng Dương – Cán bộ trạm y tế trình bầy báo cáo tổng kết công tác dân số, y tế năm 2019 các nội dung như Công tác Dân số - KHHGĐ  năm 2019 đã được Đảng, Chính quyền tập trung chỉ đạo có trọng tâm, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố nên công tác DS-KHHGĐ đã đạt được một số kết quả như:  tỷ suất sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 đều giảm so với kế hoạch quận giao, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các BPTT đạt  và vượt kế hoạch giao.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu các hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2020; kế hoạch hoạt động nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng; kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ; Tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, đặc biệt phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông theo hướng nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản; tuyên truyền cung cấp kiến thức về SKSS cho VTN, TN; tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi, các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ  tại các cụm dân cư trên địa bàn phường.

Duy trì hoạt động kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin biến động vào phần mềm chuyên ngành dân số; thống nhất số liệu liên ngành đảm bảo hàng quý, 6 tháng và cả năm đảm bảo yêu cầu.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố thực hiện tốt  các hoạt động về công tác DS-  KHHGĐ trong thời gian tới.

Ảnh Minh Họa