hoạt động khối chính quyền

Quận kiểm tra đánh giá kết quả 03 mô hình năm 2019 tại phường Ngọc Lâm.
Ngày đăng 17/12/2019 | 16:10  | Lượt xem: 87

Sáng ngày 11/12/2019, đoàn kiểm tra của quận đã tiến hành kiểm tra công mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, mô hình cơ quan điện tử phường và Mô hình hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND phường năm 2019” tại phường Ngọc Lâm

Dự buổi kiểm tra có đồng chí Bùi Thị Minh Hiền –Phó trưởng phòng Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu LâmPhó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, cùng các thành viên là các đồng chí chuyên viên phòng Nội vụ, Văn phòng Quận ủy; Đồng chí Nguễn Thị Tuyết- Phó BTTT đảng ủy- Trưởng ban biên tập cùng lãnh đạo UBND, công chức phường liên quan thực hiện 03 mô hình tiếp đoàn. 

Thực hiện công văn số 2141/UBND-NV ngày 04/12/2019 của UBND quận Long Biên về việc kiểm tra công vụ đợt 3 và đánh giá kết quả 03 mô hình năm 2019.Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung theo quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 1/6/2018 và quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 của UBND quận trong việc thực hiện mô hình  hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND phường giai đoạn 2019-2020 và mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân tại UBND phường. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của phường trong việc thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung trong 2 quyết định trên. Đồng thời cũng chỉ ra một số nội dung còn tồn tại, hạn chế và đề nghị phường quan tâm thực hiện trong năm 2020 như: cần cập nhập văn bản đầy đủ trên phần mềm điều hành tác nghiệp, trên cổng thông tin điện tử, trên lớp 2, Còn quy trình chưa ban hành văn bản triển khai thực hiện theo quy trình khung do phòng chuyên môn tham mưu xây dựng; Khối đảng, đoàn thể còn chưa kịp thời cải tiến, nâng cao chất lượng thực hiện quy trình, hủy bỏ quy trình không còn phù hợp; Báo cáo rà soát thủ tục hành chính còn đăng tải chậm muộn.

Đồng chí Vũ Ngọc Hiệp- Phó bí thư- Chủ tịch UBND phường thay mặt lãnh đạo phường đã tiếp thu toàn diện ý kiến của đoàn kiểm tra đã chỉ ra, và yêu cầu các các cán bộ, công chức liên quan cần nghiêm túc khắc phục một số nội dung còn tồn tại để được quận công nhận phường đạt mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, mô hình hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phường, mô hình cơ quan điện tử năm 2019./.

Các đồng chí cán bộ Quận về kiểm tra