hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9- HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 06/12/2019 | 17:10  | Lượt xem: 137

Chiều ngày 5/12/2019, Đại biểu HĐND phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND Phường với các cử tri trước kỳ họp thứ IX- HĐND Phường nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử.

Tại mỗi đơn vị bầu cử, dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Đại biểu HĐND phường; đại diện lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận 29 tổ dân phố; đại biểu cử tri các tổ dân phố.

Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được các ông, bà đại biểu HĐND phường thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ IX- HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ IX- HĐND Phường, nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ IX - HĐND Phường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận uỷ - HĐND - UBND Quận, Đảng ủy - HĐND Phường, ngay từ đầu năm UBND Phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - văn hoá xã hội - an ninh quốc phòng. UBND Phường đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, tổ dân phố thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra. Đến nay các chỉ tiêu kinh tế xã hội hoàn thành và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Công tác quốc phòng địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua tổng hợp trước, trong và sau kỳ họp thứ 8-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 có 21 cử tri phát biểu với 39 ý kiến, kiến nghị. UBND phường đã tổ chức tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong đợt tiếp xúc cử tri lần này tại các điểm tiếp xúc đã có 15 ý kiến của cử tri phát biểu, kiến nghị. Các đại biểu cử tri đều nhất trí những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hoá xã hội - an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm năm 2020; trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND phường tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực an ninh trật tự, quản lý đất đai, cấp sổ đỏ; giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các vấn đề dân sinh bức xúc khác.

 Và cũng tại các buổi tiếp xúc lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã trực tiếp giải đáp, trả lời, tiếp thu toàn diện những ý kiến mà cử tri quan tâm.

Theo thông báo số số 160/TB – HĐND ngày 20/11/2019 của HĐND phường, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp thứ IX- HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tổ chức họp trong 1 ngày, dự kiến vào khoảng thời gian ngày 25, 26/12/2019.

*Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ông bà ĐB HĐND trình bày báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước trong và sau kỳ họp thứ 8- HĐND phường 

Lãnh đạo Đảng ủy trả lời ý kiến của cử tri tại hội nghị 

 Các ông bà ĐB HĐND tiếp xúc tại đơn vị bầu cử số 3, 4, 5, 6