hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII- HĐND phường – nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 07/06/2019 | 17:01  | Lượt xem: 122

Trong 2 tối mùng 5, 6/6/2019, Ban thường trực UBMTTQ phường Ngọc Lâm đã phối hợp với HĐND – UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND phường với cử tri tại các đơn vị bầu cử và hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VIII HĐND phường khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6 đơn vị bầu cử tại 5 địa điểm tổ chức hội nghị đã có đông đảo cử tri của 29 TDP tham dự. Trong hội nghị các cử tri đã được nghe thông báo về nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ VIII- HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết HĐND phường về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội – ANQP 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận; Nghị quyết của Đảng – HĐND phường, UBND phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, TDP thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra. Đến nay các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành so với kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước đạt 73,6% kế hoạch pháp lệnh. Công tác quản lý đô thị - TTXD được duy trì hiệu quả, thực hiện tốt chủ đề của năm “Hành động Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”. 100% công trình xây dựng trên địa bàn có phép và thực hiện nghiêm túc các nội dung của quy chế dân chủ trong TTXD. Thực hiện có hiệu quả công tác khoán quản TTĐT theo Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý TTĐT trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" tại tất cả 6 tuyến phố chính trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa xã hội phát triển sâu rộng, hướng về cơ sở. Thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quốc phòng địa phương đảm bảo, ANCT – TTATXH được giữ vững. Về việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII- HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND phường đã chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri .

Tại 6 đơn vị bầu cử có 23 cử tri phát biểu với 45 ý kiến tập trung các vấn đề về TTĐT, VSMT, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác GPMB, công tác thuế, chất lượng các dự án đang triển khai trên địa bàn phường và các vấn đề dân sinh khác.

Theo thông báo, thời gian tổ chức kỳ họp thứ VIII- HĐND phường Ngọc Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25, 26/6/2019.

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

Các ông bà ĐBHĐND tiếp xúc cử tri 

 ĐB HĐND phường trình bày báo cáo kết quả thực hiện NQ HĐND phường

 Ý kiến của cử tri

Các ông bà ĐBHĐND tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 5, 6 

 Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn - PBT Đảng ủy- CT UBND phường giải đáp ý kiến của cử tri tại hội nghị