hoạt động khối chính quyền

HĐND phường giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong, sau kỳ họp thứ VII-HĐND.
Ngày đăng 01/06/2019 | 12:38  | Lượt xem: 83

Ngày 29/5/2019, HĐND phường Ngọc Lâm tổ chức giám sát đối với UBND phường về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, trong Kỳ họp thứ VII- HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi giám sát cùng các đồng chí thuộc các Ban HĐND. Về phía UBND  có đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí cán bộ chuyên môn.

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-HĐND ngày 06/5/2019 của Hội đồng nhân dân phường về giám sát kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường trình bày báo cáo số 80/BC-UBND ngày 25/5/2019 của UBND phường báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII-HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021, tại các buổi tiếp xúc cử tri có 22 cử tri phát biểu với 48 ý kiến, kiến nghị. UBND phường đã nghiên cứu, xem xét và chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền đối với các ý kiến, kiến nghị vượt quá thẩm quyền, UBND phường đã đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên xem xét giải quyết. Đến nay, UBND phường đã giải quyết được 44 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, còn lại 4 ý kiến, kiến nghị có nội dung chung chung, không rõ nghĩa, các ý kiến không liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc, các ý kiến mang tính cá nhân UBND phường không trả lời.

Trong số 48 ý kiến, kiến nghị của cử tri có 38 ý kiến thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, 3 ý kiến thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, 3 ý kiến thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, 1 ý kiến thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế và 2 ý kiến khác

Tại buổi giám sát, cơ bản các đồng chí trong các Ban của HĐND nhất trí với báo cáo trả lời của UBND phường. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Quận ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường yêu cầu: Ngay sau buổi giám sát, Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo, tham mưu ra thông báo kết luận của buổi làm việc chuyển UBND phường sớm để khắc phục các tồn tại hạn chế. Đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết đề nghị UBND phường báo cáo bằng văn bản để UBND quận sớm trả lời cho cử tri, đôn đốc theo sát các phòng ban chuyên môn của quận khắc phục các tồn tại và ý kiến của cử tri đã kiến nghị. Các thành viên của đoàn giám sát tiếp tục có thông tin, trao đổi với các cử tri để nhân dân nắm bắt, như vậy sẽ tránh lặp lại ý kiến trong tiếp xúc cử tri những lần sau.