hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 5 năm 2019
Ngày đăng 24/05/2019 | 17:37  | Lượt xem: 48

Trong chiều ngày 24/5/2019, tại phòng họp III, phòng họp tiếp dân, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối KTĐT và khối VHXH tháng 05 năm 2019

Dự đánh giá cán bộ, công chức có đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch khối KTĐT, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối VHXH,  cùng các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Kinh tế đô thị và khối Văn hoá – Xã hội

Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 5, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 6. 2 đồng chí PCT đã đánh giá kết quả, tồn tại, vướng mắc của từng đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lịch công tác tuần, kế hoạch, chương trình công tác tháng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, tác phong, lề lối làm việc. Theo đó, trong tháng 5 còn một số tồn tại hạn chế như: Vẫn còn một số văn bản chưa đăng tải trên phần mềm. Việc kiểm tra hoạt động nhà văn hóa các tổ dân phố chưa được sát sao, còn một số đồng chí chưa thực hiện tốt nội qui cơ quan, chưa tích cực tham gia tổng vệ sinh cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần. Tiếp đến, hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí, song song với việc đánh giá, 2 đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2019. Đề nghị: các đồng chí cán bộ công chức rà soát lại toàn bộ qui trình nội bộ và hồ sơ công việc, chuẩn bị tốt các nội dung cho 27/7, chuẩn bị cho kỳ họp thứ VIII –HĐND phường, khai mạc hè năm 2019, tổ chức diễn đàn trẻ em, xây dựng các kế hoạch nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 6/2019 để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tháng, hoàn thành các chỉ tiêu để chuẩn bị cho chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 29 đồng chí được đánh giá, 2 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 27 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo Quận đúng quy định.

Các cán bộ, CC, LĐHĐ dự đánh giá