hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”
Ngày đăng 15/05/2019 | 10:18  | Lượt xem: 66

Sáng ngày 15/5/2019, tại phòng họp III, UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm tổ chức họp triển khai các tiêu chí thực hiện “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch MTTQ phường, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường – Chủ trì cuộc họp, trưởng các ban,ngành đoàn thể, các đồng chí tổ trưởng, trưởng ban CTMT 29 tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường đã triển khai kế hoạch tiến độ, thời gian đánh giá việc thực hiện các tiêu chí “Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” tại các tổ dân phố; đồng thời đồng chí cũng phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí với các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung “Xanh” gồm 02 tiêu chí :Tiêu chí 1: Thực hiện trồng mới, duy trì cây xanh, cây cảnh, thảm đỏ, đường viền theo hình thức xã hội hóa (không bao gồm số lượng cây do Quận, Thành phố trồng), Vận động các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các di tích lịch sử văn hóa…trên địa bàn trồng mới cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ. Tiêu chí 2: Thường xuyên chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, vườn hoa, điểm sinh hoạt công cộng (nếu có), đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Nội dung “Sạch” gồm 03 tiêu chí: Tiêu chí 1: 100% các tuyến đường, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường (không có tình trạng tập kết rác tại gốc cây, trước cửa nhà). Tiêu chí 2: Thường xuyên vớt rác, không để rác ở các ao, hồ trong khu vực tổ dân phố. Tiêu chí 3: Không để tồn tại tình trạng đổ phế thải không đúng nơi quy định.

Nội dung “Đẹp” gồm 03 tiêu chí: Tiêu chí 1: Duy trì hiệu quả tuyến phố hoa đã đăng ký thực hiện (đối với các tổ dân phố có tuyến hoa được công nhận). Tiêu chí 2: 30% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu tại trụ sở, công sở, nhà ở tại các tuyến phố có tên. Tiêu chí 3: Sắp xếp các phương tiện, hộ kinh doanh trên hè theo đúng quy định.

Nội dung “Văn minh” gồm 02 tiêu chí: Tiêu chí 1: Thực hiện niêm yết Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng do Thành phố ban hành theo Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 tại NVH tổ dân phố, tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Tiêu chí 2: Tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật; nội quy, quy tắc nơi công cộng theo Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch MTTQ phường cũng đề nghị Ban lãnh đạo các tổ dân phố tổ chức triển khai, vận động, tuyên truyền nhân dân trên địa bàn chung tay thực hiện tốt các tiêu chí “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”.

Đ/c Nguyễn Văn Tiến - PCT UBND phường triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí "Tổ dân phố Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh"

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch MTTQ phường trao đổi việc thực hiện các tiêu chí