hoạt động khối chính quyền

UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức tháng 4 năm 2019
Ngày đăng 02/05/2019 | 14:51  | Lượt xem: 87

Trong sáng ngày 26/04/2019, tại phòng họp II, phòng họp tiếp dân, UBND phường Ngọc Lâm tổ chức đánh giá cán bộ công chức khối KTĐT và khối VHXH tháng 04 năm 2019

Dự đánh giá cán bộ, công chức có đồng chí Trần Hồng Việt – Phó chủ tịch khối KTĐT, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND phường phụ trách khối VHXH,  cùng các đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng khối Kinh tế đô thị và khối Văn hoá – Xã hội

Trong hội nghị, các đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối đã đánh giá những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ tháng 4, và đóng góp ý kiến cho từng đồng chí để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 5. 2 đồng chí PCT đã đánh giá kết quả, tồn tại, vướng mắc của từng đồng chí cán bộ công chức, lao động hợp đồng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lịch công tác tuần, kế hoạch, chương trình công tác tháng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, tác phong, lề lối làm việc. Theo đó, trong tháng 4 còn một số đồng chí chưa lưu ý đến việc cập nhập lịch tuần trên điều hành tác nghiệp, vẫn còn tồn tại hạn chế qua đợt kiểm tra công vụ đột xuất của Quận, chưa tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa thông tin, thực hiện nội qui cơ quan trong đôi lúc chưa tốt, chưa tích cực tham gia tổng vệ sinh cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần. Bên cạnh những đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát sinh như tham gia tích cực trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tiếp đến, hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí, song song với việc đánh giá, 2 đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2019.

Kết quả đánh giá cán bộ công chức, lao động hợp đồng 2 khối kinh tế đô thị và Văn hóa xã hội như sau: Tổng số: 29 đồng chí được đánh giá, trong đó 27 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Giao đồng chí Nguyễn Thị Hồng Minh- Công chức văn phòng thống kê tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đánh giá cán bộ công chức báo cáo Quận đúng quy định.