hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tiếp đoàn kiểm tra công vụ đột xuất của UBND Quận.
Ngày đăng 08/04/2019 | 16:24  | Lượt xem: 112

Chiều ngày 05/04/2019, đoàn kiểm tra của quận đã tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại phường Ngọc Lâm.

Về kiểm tra đột xuất phường Ngọc Lâm có đồng chí Vũ Thị Thành – Trưởng phòng Nội vụ, đồng chí Bùi Dương- Phó chánh văn phòng HĐND-UBND quận, cùng các thành viên là chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND quận, phòng Nội vụ quận.

Thực hiện công văn số 222/UBND-NV ngày 18/2/2019 của UBND quận Long Biên về việc kiểm tra công vụ, ngày 05/04/2019, đoàn kiểm tra của Quận đã kiểm tra đột xuất tại phường Ngọc Lâm. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ của đơn vị, kiểm tra việc cập nhập văn bản trên lớp 2, việc thiết lập hồ sơ các công trình xây dựng, việc thực hiện Nội quy cơ quan, văn hoá công sở, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần và thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần, việc xây dựng quy chế cơ quan. Đồng thời đoàn kiểm tra cũng tiến hành kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy trình nội bộ, đánh giá cán bộ công chức tại UBND phường.

Kết luận đánh giá sau kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Thành –Trưởng phòng Nội vụ, trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của phường Ngọc Lâm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần, đặc biệt phường Ngọc Lâm đã duy trì rất tốt trong việc đánh giá kết quả nhiệm vụ trọng tâm tháng kèm đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, thực hiện tốt việc phân công cán bộ, công chức, lao động hợp đồng tại các bộ phận... Đồng thời cũng chỉ ra một số nội dung còn tồn tại, hạn chế và đề nghị phường cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: cán bộ công chức vẫn chưa cập nhập đầy đủ lịch công tác tuần trên phần mềm điều hành tác nghiệp, đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác còn nội dung chưa rõ; việc xây dựng quy chế hoạt động của UBND phường cần sát với thực tế tại đơn vị; hồ sơ về các công trình xây dựng cần sắp xếp khoa học hơn nữa.

        Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn  - Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra và tập trung chỉ đạo các bộ phận, cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ cần nghiêm túc khắc phục một số nội dung còn tồn tại mà đoàn kiểm tra công vụ đã chỉ ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra công vụ của Quận kiểm tra đột xuất tại phường Ngọc Lâm