hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018, Tư vấn pháp luật miễn phí!
Ngày đăng 02/04/2019 | 08:45  | Lượt xem: 106

Sáng 30/3/2019, tại nhà văn hóa phường, UBND phường phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018 và Tư vấn pháp luật miễn phí.

Thực Chương trình công tác năm 2019 về tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật. Được sự đồng ý của Phòng tư pháp quận, Thanh tra quận Long Biên, Đảng ủy phường Ngọc Lâm, ngày 30/3/2019 UBND phường Ngọc Lâm phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật tố cáo và Tư vấn pháp luật miễn phí cho các đ/c bí thư, tổ trưởng TDP, TB CTMT, Trưởng các chi hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Hội nghị đã được nghe Thạc sỹ - Luật sư Nguyễn Văn Hà – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về truyền giảng những nội dung cơ bản cần lưu ý của Luật tố cáo năm 2018 và Tư vấn pháp luật miễn phí. Luật Tố cáo có vị trí quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo.

Đ/c Nguyễn Văn Hà - Thạc sỹ, Luật sư tuyên truyền Luật Tố cáo 2018 

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của phường để nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về tố cáo trong giai đoạn hiện nay.