hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm: Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2019.
Ngày đăng 18/03/2019 | 08:26  | Lượt xem: 225

Sáng ngày 15/3/2019, tại nhà văn hóa phường, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Ngọc Lâm đã tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND) năm 2019 bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh gắn với thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị; thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân, PCT Uỷ ban MTTQ quận; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – PBTTT Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch UB MTTQ phường cùng các đồng chí trong BCĐ của quận, BCH Đảng bộ phường, TTHĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, thành viên BCĐ phong trào TDĐKXD ĐSVH phường, đại diện các đơn vị, trường học, chức sắc tôn giáo, cán bộ, công chức cơ quan phường; bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban CTMT  và 130 đại biểu nhân dân đến từ 29 TDP trên địa bàn.

Thay mặt BCĐ phường, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn – Chủ tịch UBND phường, trưởng BCĐ đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị ĐBND năm 2018 và chương trình hành động năm 2019. Với chủ đề thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với thực hiện Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, năm 2018 phường đã thực hiện tốt  các tiêu chí xây dựng người Ngọc Lâm thanh lịch, văn minh, thực hiện hiệu quả các tiêu chí Xanh – Sạch – Đẹp. Trật tự và văn minh đô thị được đảm bảo, nếp sống thanh lịch, văn minh trong cộng đồng dân cư được nâng cao, chất lượng xây dựng GĐVH, TDP văn hóa, TDP xanh- sạch – đẹp được đẩy mạnh. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đã góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực của nhân dân và cán bộ trên địa bàn phường trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các cấp ủy, chính quyền đã coi việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa là động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế, góp phần làm lành mạnh xã hội, từ đó tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tự giác, tương trợ giúp đỡ để phát triển cộng đồng. Đồng thời sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị phường đã tạo động lực cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phường.

Chương trình hành động năm 2019 của phường Ngọc Lâm tập trung thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh; xây dựng phường Ngọc Lâm đạt chuẩn phường VMĐT; các TDP đạt TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh gắn với thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Chương trình năm 2019 đã đề ra các chỉ tiêu:  29/29 tổ dân phố đăng ký xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh”; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị xanh – sạch – đẹp – văn minh”;  phấn đấu tuyến phố Ngô Gia Khảm, Long Biên 1, Long Biên 2 đạt chuẩn  tuyến phố văn minh đô thị năm 2019; chợ Gia Lâm đạt chuẩn chợ VMTM năm 2019; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 91%, 26/29 đạt TDP văn hóa.

Đóng góp cho báo cáo kết quả năm 2018 và chương trình hành động năm 2019 đã có 5 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến đều tâm huyết, trách nhiệm, đưa ra các giải pháp cụ thể, tập trung vào các vấn đề mà nhân dân trong phường đang nỗ lực thực hiện: xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, văn minh, thực hiện nếp sống VMĐT, đảm bảo VSMT…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – QUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận những kết quả phường đã đạt được trong năm qua và đề nghị BCĐ phường cùng MTTQ và các đoàn thể CT – XH phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh; phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT. Nâng cao trách nhiệm vủa các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học gắn với sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân.Thực hiện tốt tuyên truyền các mục tiêu phường đã đề ra với nhiều hình thức, đa dạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các CLB tình nguyện vì sức khỏe và môi trường trong thực hiện chủ đề. Tăng cường công tác kiểm tra tại địa bàn; nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa từ TDP tới phường….

100% đại biểu tham dự hội nghị nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết năm 2019. Nghị quyết hội nghị ĐBND phường sẽ được thực hiện từ 3/2019 – 3/2020. UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm cũng đã tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện nghị quyết đối với đại diện các ngành, các đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội phường và ban lãnh đạo các TDP.

** Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

                           đ/c Nguyễn Văn Tuấn- Quận ủy viên- Bí thư đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo