hoạt động khối chính quyền

Phường Ngọc Lâm triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019
Ngày đăng 15/02/2019 | 18:28  | Lượt xem: 170

Sáng ngày 15/02/2019, Tại phòng họp III, UBND – UB MTTQ phường Ngọc Lâm tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến  - Chủ tịch MTTQ phường – Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến – PCT UBND phường, các đồng chí là tổ trưởng, trưởng ban CTMT 29 tổ dân phố trên địa bàn phường Ngọc Lâm.

Tại Hội nghị, thay mặt UBND – UB MTTQ phường, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Chủ tịch MTTQ phường đã triển khai kế hoạch số 03/KHLT-UBND-UBMTTQ về tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 bàn việc xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Theo đó, Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 sẽ được tiến hành từ tổ dân phố tới phường nhằm phát huy dân chủ và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, bàn bạc, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tăng cường trật tự đô thị; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách, quy định của địa phương; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng dân cư; Khai thác tiềm năng, trí tuệ của nhân dân tại cộng đồng dân cư, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng mối đoàn kết tương trợ lẫn nhau, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; góp phần xây dựng Quận, Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch MTTQ phường triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị ĐBND

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 đảm bảo 100% các tổ dân phố hoàn thành tổ chức từ ngày 26/02 đến ngày 28/02/2019; Hội nghị đại biểu nhân dân phường dự kiến tổ chức xong trước ngày 20/3/2019.